ROZSTRZELANE MIASTA. POZNAŃ – BUDAPESZT 1956

AKADEMIA RYCERSKA  - 05.10.-31.12.2017


Wystawa „Rozstrzelane Miasta. Poznań – Budapeszt 1956" przygotowana została przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej wespół z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie i Instytutem Historii Rewolucji Węgierskiej 1956 r.

28 czerwca 1956 r. robotnicy Poznania rozpoczęli powstanie przeciwko władzy komunistycznej, które zostało krwawo stłumione przez wojsko i siły bezpieczeństwa. Rewolucja węgierska 1956 r. rozpoczęła się 23 października od wiecu studentów w Budapeszcie na znak solidarności z Polską. Zryw ten był próbą uwolnienia się spod sowieckiej dominacji i przełamania monopolu partii komunistycznej. Został krwawo stłumiony przez wojska sowieckie, które wkroczyły do Budapesztu 4 listopada.

Na ekspozycji ukazano tragiczne doświadczenia obu miast, które w 1956 r. przeciwstawiły się narzuconemu przez Moskwę systemowi komunistycznemu. Przypominając przebieg zdarzeń sprzed ponad 60 lat, wystawa daje zarówno polskim jak i węgierskim odbiorcom szanse na lepsze poznanie i zrozumienie wspólnych Polakom i Węgrom momentów w historii. Dzięki fotografiom licznych miejsc pamięci wpisanych w krajobraz obu miast, uświadamia ponadto, jak bardzo omawiane wydarzenia są obecne w zbiorowej świadomości obu narodów.

Wystawę prezentowano publiczności w wielu miastach w Polsce i na Węgrzech, a także m.in. w gmachu rady Europy w Strasburgu.

Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956

Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956

Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956

Fot. Dariusz Berdys


Wernisaż wystawy 05.10.2017 r.