55/55  WYSTAWA JUBILEUSZOWA

AKADEMIA RYCERSKA  14.12.2017 – 7.04.2018


Muzeum Miedzi w Legnicy w 2017 r. obchodzi pięćdziesiątą piątą rocznicę swego funkcjonowania. Na koniec roku zaplanowaliśmy zatem wystawę, która  ukazuje najciekawsze eksponaty pozyskane na przestrzeni tych lat. Każdy rok jest reprezentowany przez jeden zabytek lub zespół eksponatów. Stąd tytuł 55/55.

Wybór obiektów na wystawę był trudny. Naszym zamysłem było, aby ułożyły się one w opowieść o tym jak powstawały poszczególne kolekcje muzealne, od czego zaczynaliśmy i czym możemy się dziś pochwalić. Na wystawie pokazujemy zabytki reprezentujące wszystkie kolekcje, zarówno te, które obrazują naszą specjalizacje w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania miedzi przez człowieka, jak i te, które odnoszą się do dziejów i kultury  Legnicy oraz  obszaru historycznie z nią związanego. Przyjęte kryteria doboru eksponatów na wystawę sprawiły, że delikatne i misternie zdobione przedmioty ze złota, srebra i miedzi sąsiadują z ciężkimi i masywnymi narzędziami górniczymi czy technologicznymi półproduktami.


Obok współczesnych rzeźb i obrazów znajdziemy zabytki pradziejowe,  a nawet liczące ponad dwieście milionów lat okazy skał i minerałów. Legnickim starodrukom dokumentującym wizerunek miasta sprzed 300-400 lat towarzyszy obraz Legnicy sprzed lat sześćdziesięciu, zapisany na taśmie filmowej.


Wszystko to świadczy o  różnorodności naszych zbiorów i mamy nadzieje, że zachęci do poznania ich historii.

55/55  WYSTAWA JUBILEUSZOWA

55/55  WYSTAWA JUBILEUSZOWA

55/55  WYSTAWA JUBILEUSZOWA

Fot. Dariusz Berdys


Otwarcie wystawy - 14.12.2017 r.