Otwarcie wystawy "Zapomniane obozy napoleońskie"

Dzisiaj o 9.30 w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu otwarto wystawę "Zapomniane obozy napoleońskie" oraz oficjalnie rozpoczęto Badania Poszukiwacze Obozu Napoleońskiego III Korpusu Marszałka Neya z 1813 r. w Prochowicach.

Sezon badawczy, w 2022 r., zdecydowano przeznaczyć na weryfikację obozu 8 Dywizji III Korpusu Armii Bobru rozlokowanego na północ od Prochowic. W organizację zaplanowanych na 17‒21 sierpnia badań włączył się Urząd Miasta Prochowic, a w wyniku współpracy powstała m.in. prezentowana tu ekspozycja.

Otwarcie wystawy Na ekspozycji prezentowane są zabytki odnalezione w czasie podjętych w 2020 r. poszukiwań obozów napoleońskich z okresu zawieszenia broni w trakcie kampanii 1813 r. - obozu w rejonie wsi Piątnica oraz w sąsiedztwie Prochowic. W okolicach Prochowic od 15 czerwca do 10 sierpnia 1813 r. funkcjonował obóz żołnierzy cesarza Francuzów Napoleona I służących w 8 Dywizji III Korpusu Armii Bobru marszałka M. Neya, w rejonie Legnicy stacjonowali napoleońskich 10 Dywizji III Korpusu Armii Bobru.

Inicjatywa poszukiwania w terenie śladów obozów napoleońskich z okresu zawieszenia broni w trakcie kampanii 1813 r. powstała w 2020 r. Pomysłodawcą był eksplorator i założyciel Stowarzyszenia „Floren Legnicki” ‒ Mariusz Logoń. Wymienione stowarzyszenie, we współpracy z archeologami Muzeum Miedzi w Legnicy, lokalnymi samorządami oraz wieloma poszukiwaczami i pasjonatami historii zrzeszonymi w stowarzyszeniach i organizacjach działających w kraju i za granicą, od 9 do 11 września 2021 r. prowadziło prace poszukiwawczo-weryfikacyjne obozu funkcjonującego w okolicach nieistniejącej dziś wsi Piątnica, przy obecnej ulicy Pawickiej w Legnicy. Na podstawie map archiwalnych z interesującego okresu wytyczono obszar badawczy, na który wkroczyli wyposażeni w detektory metalu poszukiwacze.

Prace nadzorowali archeolodzy, a każdy odnaleziony przedmiot przechodził wymaganą procedurę badawczą (lokalizacja przy pomocy urządzeń GPS, metrykowanie itp.). Wynikiem działań w terenie było pozyskanie 233 zabytków ruchomych, z czego 37 z całą pewnością można łączyć z funkcjonowaniem w tym miejscu obozu żołnierzy napoleońskich 10 Dywizji III Korpusu Armii Bobru. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują guziki mundurowe z liczbami 139, 140, 141. Ze źródeł pisanych wiadomo bowiem, że właśnie takie oznaczenia porządkowe stosowały stacjonujące tu pułki piechoty liniowej. Interesujący jest też zestaw sprzączek i klamer mundurowych, metalowa aplikacja w kształcie korony czy dozownik prochu. Jako ciekawostkę należy dodać, że w trakcie prac terenowych realizowany był odcinek popularnego programu telewizyjnego „Poszukiwacze historii”.

Organizatorami wydarzenia są:  Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach, Stowarzyszenie Floren Legnicki, Muzeum Miedzi oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy.