Wizerunki królów polskich według Aleksandra Lessera


maj-sierpień 2024

gmach główny
Od maja do sierpnia w Muzeum Miedzi można oglądać wystawę pt. "Nie tylko Matejko. Wizerunki królów polskich według Aleksandra Lessera" – malarza historycznego, ilustratora, publicysty, krytyka sztuki, rysownika. Artysta urodził się w 1814 r. w Warszawie w rodzinie żydowskich kupców i bankierów, w trudnym czasie dla Polski, kiedy znajdowała się pod zaborami. Studia na Warszawskim Oddziale Sztuk Pięknych przerwało mu zamknięcie Uniwersytetu po upadku powstania listopadowego (1830-1831), więc wyjechał zdobywać wykształcenie w Dreźnie i w Monachium, co widocznie ukierunkowało jego twórczość. Reprezentował w malarstwie nurt archeologiczny, dokumentował sceny z dziejów Polski, poprzedzając ostateczny wygląd dzieła wnikliwą analizą historyczno-ikonograficzną źródeł, aby jak najwierniej przedstawić każdy szczegół.

Wizerunki królów…. To dzieło życia Aleksandra Lessera, który pracę nad nim rozpoczął w 1857 r. Wydano go w 1860 r. czyli trzydzieści trzy lata przed tym, jak swój poczet stworzył Jan Matejko. Jest to zbiór czterdziestu czterech litografii przedstawiających polskich władców – od Mieszka I do Aleksandra II. Postanowiliśmy pokazać dzieło Lessera, które znajduje się w zbiorach Muzeum Miedzi, żeby przypomnieć, że poczet Matejki, choć najbardziej znany nie był pierwszym, a nawet powstał na podstawie lesserowskich przedstawień, które były dla niego inspiracją i dały solidny fundament.
Poza kwestią edukacyjno-historyczną celem ekspozycji jest przypomnienie sylwetki zapomnianego twórcy, który w swojej wędrówce artystycznej ma również epizod legnicki. Znane są jego rysunki z widokiem Zamku Piastowskiego, dziedzińca, wieży św. Piotra, wieży św. Jadwigi, szkice detali architektonicznych, które są świetnym udokumentowaniem wyglądu naszego miasta w XIX w. Obecnie wspomniane rysunki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, jak większość pamiątek po Lesserze, które zostały przekazane tam przez rodzinę po jego śmierci w 1884 r. Zachęcamy do zobaczenia wystawy i przypomnienia kto władał naszym krajem od średniowiecza po czasy zaborów, kiedy Polska na 123 lata zniknęła z mapy świata i to carowie rosyjscy stali na czele Królestwa Polskiego, a artyście przyszło właśnie wtedy tworzyć.

Poczet Lessera do tej pory inspiruje, od niedawna możemy oglądać wizerunki władców polskich na pociągach Kolei Dolnośląskich. Autorem tych uwspółcześnionych reinterpretacji jest pochodzący z Legnicy Piotr Wajs – rysownik, fotograf, projektant graficzny, który właśnie w oparciu o lesserowskie dzieło opracował i dopasował przedstawienia władców do tego wyjątkowego sposobu ekspozycji.
Warto zatem porównać wizję współczesnego artysty-grafika z XIX–wiecznym materiałem źródłowym, będącym pierwowzorem nie tylko dla Mistrza Matejki.IMG_5671
Wystawa czasowa - "Nie tylko Matejko. Wizerunki królów polskich według Aleksandra Lessera"
IMG_5685
IMG_5689