In terra Trebouane? Skarb z Czarnkowa


kwiecień-październik 2023

Muzeum Bitwy w Legnickim Polu


Wystawa In terra Trebouane? Skarb z Czarnkowa stanowi wystawiennicze podsumowanie realizowanego w latach 2021-2022 projektu ministerialnego pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole (zadanie nr 6109/21/FPK/NID; PROGRAM DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych). Przygotowana i wydana drukiem w  jego ramach publikacja dostępna jest na stronie internetowej muzeum. 

Na ekspozycji zaprezentowano znaleziska odkryte w latach 2018-2022 w rejonie grodziska w Czarnkowie, gm. Legnickie Pole: monety arabskie, bawarskie oraz fragmenty srebra siekanego (ozdób oraz drutu srebrnego). Skarb ten jest najstarszym na Śląsku depozytem zawierającym monety bawarskie, ukryte wraz pozostałymi elementami po 956/957 r. Ziemie w sąsiedztwie dzisiejszej Legnicy, położone na obszarze tzw. kaczawskiego skupiska osadniczego, przypisywane są plemieniu Trzebowian, wymienionym w tzw. „Dokumencie praskim” z 1086 roku, który w tym zakresie powtarzał zaginiony dokument fundacyjny biskupstwa praskiego z lat 973-976. Skarb z Czarnkowa wydaje się, obok widocznych po dziś dzień w krajobrazie kulturowym grodzisk datowanych na okres VIII-X w., jednym z namacalnych świadectw istnienia tego plemienia i jego relacji z odległymi krajami i ludami. Czy to właśnie do ludu Trebouane należały monety ze skarbu? Czy przywędrowały w rejon dzisiejszego dorzecza Kaczawy w sakiewce kupca, woja czy stanowiły zgubę, czy może ukryte zostały w związku z zagrożeniem ze strony nieprzyjaciół? Na te pytanie nie poznamy zapewne odpowiedzi.

Wystawa przygotowana została we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Gminą Legnickie Pole i innymi parterami, którzy w latach 2021-2022 wsparli Muzeum Miedzi w Legnicy w realizowanym przez nie projekcie.GALERIA FOTOGRAFII - otwarcie wystawy 14.04.2023 r.IMG_3335
In terra Trebouane? Skarb z Czarnkowa
IMG_3339
IMG_3340