Pragniemy poinformować, że Muzeum Miedzi otrzymało dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację badań archeologicznych związanych z projektem pt. „Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi”.

Badania w sąsiedztwie Leszczyny i PrusicKopalnia „Lena” w Wilkowie, ostatnia kopalnia margla miedzionośnego działająca na Pogórzu Kaczawskim zakończyła eksploatację tutejszych złóż 31 grudnia 1973 r.