Podsumowanie prac projektu - Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Podsumowaniem naszych prac w czasie dwuletniego projektu pt. Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (zadanie nr 3686/2019) są oczywiście publikacje. Nie jedna, ale dwie.
Pierwsza to monografia o charakterze naukowym pt. Czernikowice. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół archeologów, muzealników, ale również chemika i antropologa w składzie: Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski, Kamil Nowak. Publikacja liczy sobie 544 strony i zawiera opracowania naukowe zabytków oraz przeprowadzone analizy specjalistyczne.


Druga to rzecz nieco lżejsza, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i objętość. Publikacja pt. Epoka brązu. Nieoczywisty przewodnik archeologiczny to wydawnictwo popularnonaukowe prezentujące najciekawsze naszym zdaniem zabytki ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy datowane na okres epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Przygotowaniem tej książki zajął się zespół archeologów: Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Marcin Maciejewski, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Dagmara Łaciak, Kamil Nowak.

Za skład, przygotowanie do druku odpowiadała Natalia Sawicka i Yellow Point Publications www.ypp.com.pl, zaś druk i oprawa to Art Service Dobrowolski Młyńczyk Sp. J.

Czernikowice. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza  


Publikacje dostępne są w formie online pod tymi adresami:

Czernikowice. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Epoka brązu. Nieoczywisty przewodnik archeologiczny


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
Szczególne podziękowania skierować należy w stronę Muzeum Regionalnego w Chojnowie oraz Miasta Chojnowa za wsparcie finansowe naszych działań.

Cieszymy się, że nasze zbiory i związane z nimi informacje mogą być udostępniane nie tylko naukowcom, ale również wszystkim zainteresowanym przeszłością naszego regionu.