Do głównych zadań pracowni należy konserwacja i zabezpieczanie zbiorów muzealnych na podłożu papierowym, pergaminowym i skórzanym. Odnawia się tutaj między innymi: grafiki, rysunki, akwarele, rękopisy, stare dokumenty, czarno- białe i kolorowe druki, mapy, plakaty, czy przedwojenne gazety.

Zabiegi konserwatorskie mogą mieć charakter pełny, kiedy obiekt wymaga znacznej ingerencji, lub zachowawczy, kiedy istnieje potrzeba jedynie dezynfekcji, powierzchniowego oczyszczania lub drobnych reperacji. Pracownia przygotowuje różnego typu zabytki do ekspozycji i wypożyczeń, a współpracując z poszczególnymi działami Muzeum, dba o zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania.

Tutaj wykonuje się opinie konserwatorskie, opisy stanu zachowania i dokumentację fotograficzną restaurowanych przedmiotów a także niektóre oprawy i opakowania ochronne.

 

Kontakt:
Aleksandra Szczepaniak
Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2
tel: 76 723 38 10