Chcieliśmy poinformować, że Muzeum Miedzi w Legnicy uzyskało kolejne dofinansowanie działań realizowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Projekt pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole przewiduje opracowanie i publikację zabytków – monet arabskich, zachodnioeuropejskich i srebra siekanego, które zostały odkryte w 2018 r. w skarbie z Czarnkowa. Badania archeologiczne, prowadzone przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego, kierowane są na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez mgra Przemysława Paruzela, pracownika działu archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.

 
Celem projektu, realizowanego w latach 2021-2022, będzie opracowanie i publikacja katalogu zabytków pochodzących ze skarbu liczącego 166 przedmiotów. Wszystkie zabytki wchodzące w skład skarbu zostaną poddane konserwacji, zostanie dla nich wykonana dokumentacja fotograficzna, a dla wybranych obiektów także analizy specjalistyczne (60 szt. – badania XRF oraz SEM-EDS). W przygotowywanej publikacji wykorzystane będą również archiwalia oraz analizy danych GIS. Publikacja, planowana na ostatni kwartał 2022 r., ukaże się w wersji polsko-angielskiej.
W czasie projektu Muzeum Miedzi w Legnicy będzie współpracowało z uznanymi numizmatykami zajmującymi się problematyką mennictwa wczesnośredniowiecznego: Dorotą Malarczyk z Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie oraz prof. Borysem Paszkiewiczem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt ma na celu również popularyzację archeologii oraz prowadzonych prac badawczych.
W czasie jego realizacji przeprowadzone zostaną warsztaty oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży dotyczące numizmatyki jako nauki oraz znalezisk monetarnych znajdujących się w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy bądź pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w ciągu ostatnich lat w rejonie Legnicy. Z prac prowadzonych w latach 2018-2020 w czasie współpracy Muzeum Miedzi w Legnicy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego pochodzą m.in. monety rzymskie, średniowieczne oraz nowożytne.
W ramach projektu powstanie również film poświęcony skarbowi z Czarnkowa i działaniom związanym z jego opracowaniem. Partnerem w realizacji projektu jest Urząd Gminy Legnickie Pole, który współfinansuje działania podejmowane w czasie jego trwania.„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu          Gmina Legnickie Pole - herb