ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Nowa wystawa


INSPIRACJE SZTUKĄ
JAPONII


Akademia Rycerska

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Eksponat miesiąca Księga matrykularna Bractwa Najświętsze­go Serca Jezusa przy kościele katolickim w Miedziance.
Księga matrykularna Bractwa Najświętsze­go Serca Jezusa przy kościele katolickim w Miedziance. PDF Drukuj
Archiwum - Eksponat miesiąca
sobota, 01 lutego 2014 00:00

MATRICULA Gratiosae Sodalitatis Pie Exortae Kupferbergae in Ducatu Jauoroveno Magnopere Florentis Silesiae sub Augusto Sacratissimi Cordis Jesu Honore
Księga matrykularna Bractwa Najświętsze­go Serca Jezusa przy kościele katolickim w Miedziance.

Nr. inw. ML/TM/431
Data pozyskania: 2011 r.

Księga matrykularna Bractwa Najświętsze­go Serca Jezusa przy kościele katolickim w Miedziance

Bractwo Najświętsze­go Serca Jezusa Miedziance zostało założone w 1725 roku przez księdza Johannesa Stulpe. W każdy pierwszy czwartek miesiąca odprawiano w kościele w Miedziance nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego. Największa aktywność Bractwa przypadała w maju lub czerwcu z oka­zji święta patronalnego. W tym czasie przybywali do Miedzianki zarówno członkowie Bractwa i pielgrzymi, głównie z miejscowości położonych w Sudetach, równocześnie w miasteczku odby­wały się festyn ludowy i jarmark. Do komunii świętej przystępowało niekiedy nawet ponad 2 tys. osób, a akces do Bractwa zgłaszało kilkuset nowych członków. Ich przyjęcie odbywało się za zgodą władz lub na ogólnym zebraniu. Potwierdzeniem przyjęcia w poczet Brac­twa był wpis do księgi, który miał miejsce w obecności kapelana podczas specjalnego obrzędu. Oprócz wpisu do księgi matrykularnej zatytułowanej: „MATRICULA Gratiosae Sodalitatis Pie Exortae Kupferbergae in Ducatu Jauoroveno Magnopere Florentis Silesiae sub Augusto Sacratissimi Cordis Jesu Honore” – członkowie otrzymywali też dru­kowane zaświadczenie z wpisanym imieniem i nazwiskiem. Formularz, traktowany bardzo czę­sto jako pamiątka, zawierał akt ofiarowania się, modlitwę do Serca Jezusa oraz wyszczególnienie obowiązków brackich. W ciągu ponad 220-letniej historii Bractwa wstąpiło do niego 16 304 wiernych z terenu całego Śląska. Ostatnimi osobami, które przystąpiły do Bractwa były panie: Hedwig Friebe z Jeleniej Góry, Martha Ulbrich z Mysłakowic i Hedwig Hock z Miedzianki. Miało to miejsce podczas ostatniego święta patronalnego w Miedziance, w dniu 12 maja 1946 roku. Polacy, nowi mieszkańcy miejscowości, nie kontynuowali tradycji Bractwa.

W zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy znajduje się wspomniana księga matrykularna Brac­twa z Miedzianki. Na jej pierwszej karcie wykonano w technice akwareli miniaturę, przedstawia­jącą barokowy ołtarz Bractwa z 1725 r. z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, umiesz­czonym w zasadniczej części nastawy ołtarzowej, na dwóch kondygnacjach. Na jego szczycie umieszczono rzeźbę pelikana karmiącego swe młode krwią z własnej piersi. Na następ­nej karcie znajduje się strona tytułowa, którą wykonał baron Johannes Franz Xaver von Zedlitz. Kolejne karty zawierają odpisy dwóch bulli odpustowych dla członków Bractwa obojga płci, wystawionych w Rzymie dla kościoła w Miedziance przez papieża Benedykta XIII. Dalej umieszczono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następne części stanowi kronika Brac­twa i alfabetyczny rejestr jego członków, zakończone na 1946 r. Całość zawiera 452 karty. Księga ma złocone brzegi kart, oprawę ze skóry zdobioną bogatymi złoceniami i tłoczeniami na lustrach obydwu okładzin i grzbiecie, a także srebrne klamry spinające okładziny bloku.


M.M.