W trosce o bezpieczeństwo funkcjonowania Muzeum Miedzi dla osób zwiedzających w trakcie epidemii COVID-19 jesteśmy zobowiązani zmienić godziny otwarcia:MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

w sezonie letnim /1.06 – 30.09/:

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

- nieczynne
- nieczynne
- 12:00-16:00
- 12:00-16:00
- 12:00-16:00
- 12:00-16:00
- 12:00-16:00

 

w sezonie zimowym /1.10 – 30.04/:

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
- nieczynne
- 10:00-17:00
- 10:00-17:00
- 10:00-17:00
- 10:00-17:00
- 11:00-17:00
- nieczynne

CENY BILETÓW
Jednorazowy wstęp do Muzeum Miedzi na wystawy w obu budynkach:
-    bilet normalny    -     10 - zł  
-    bilet ulgowy         -      6 - zł
(zakupiony bilet w jednym z obiektów uprawnia do zwiedzania obu)
Każda sobota oraz pierwsza środa miesiąca - wstęp bezpłatny


- opłata za lekcje muzealne i warsztaty wynosi 6 zł za os.

- opłata za lekcje muzealne i warsztaty w dniu wolnego wstępu do Muzeum oraz dla grup zwolnionych z opłaty za wstęp wynosi 6 zł od uczestnika  
- opłata za oprowadzanie po wystawie grup obcojęzycznych – 120 zł

Grupa licząca do 30 osób winna być zgłoszona co najmniej 7 dni przed umówionym terminem zwiedzania.KAPLICA ZAMKOWA z reliktami Kaplicy romańskiej /pawilon na dziedzińcu Zamku Piastowskiego/

- wejście od ul. Plac zamkowy 1:
prowadzi sezonową działalność ekspozycyjną i upowszechnieniową
1 kwiecień – 31 październik w godz. 12.00 – 16.00 od środy do niedzieli,
-  pozostałe miesiące udostępniana na życzenie,
-  wstęp bezpłatny.LAPIDARIUM - wejście od ul. Partyzantów:  
udostępniane jest bezpłatnie zwiedzającym w godzinach otwarcia Muzeum Miedzi.

Lapidarium w sezonie zimowym nie jest udostępniane dla zwiedzających.MUZEUM BITWY LEGNICKIEJ W LEGNICKIM POLU 

Przy Pl. Henryka Pobożnego 3:

GODZINY OTWARCIA

od środy do niedzieli w godz. 11:00 - 17:00

CENY BILETÓW
-    bilet normalny     -    6,00 zł
-    bilet ulgowy         -    4,00 zł

-  w każdą sobotę i 1-szą środę miesiąca wstęp bezpłatny.


Informacje o zniżkach

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
 • osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • kombatantom.


BILETY BEZPŁATNE PRZYSŁUGUJĄ za okazaniem stosownych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat 7
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2014, poz. 1863 z dn. 05.12.2014r. oraz Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27.04.2015r.)