60 lat Muzeum Miedzi


listopad 2022-maj 2023

Akademia Rycerska


Muzeum Miedzi świętuje jubileusz 60-lecia. Placówka od czasu powstania z myślą o kolejnych pokoleniach gromadzi cenne przedmioty, dające obraz ludzkiego talentu, umiejętności, stylu życia, zainteresowań czy wiedzy. W księgach inwentarzowych muzealiów zapisano ponad 36 tysięcy pozycji, księgozbiór liczy ponad 14 tysięcy tytułów, ale faktyczna liczba przedmiotów jest dużo większa. Jubileuszowa wystawa to znakomita okazja do przekrojowego pokazania i zbiorów i ludzi, bez których nie byłoby muzeum. Jej wernisaż odbędzie się w piątek, 18 listopada o godz. 17 w części muzeum znajdującej się w Akademii Rycerskiej. Zapraszamy.

Utworzone w 1962 roku legnickie muzeum, podobnie jak w swoich początkach, pozostaje jedyną instytucją muzealną w mieście i pełni dwie funkcje. Jest jedną z zaledwie kilku na świecie specjalistycznych placówek, które przechowują zabytki związane z wydobyciem i przeróbką miedzi. Jednocześnie dokumentuje historię Legnicy i regionu od pradziejów po współczesność. Wystawa „60 lat Muzeum Miedzi w Legnicy” ukaże, jak różnorodne kolekcje znajdują się w zbiorach: od minerałów, pamiątek z epoki neolitu, po przemysł i sztukę z przełomu XIX i XX wieku, historię Legnicy oraz współczesność. Zaprezentowane zostaną eksponaty przygotowane przez wszystkie istniejące w muzeum działy: Dział Archeologii, Dział Historii, Dział Sztuki, Dział Historii Górnictwa i Hutnictwa Miedzi. Poprzez przedmioty, dokumenty, działa sztuki odtworzona zostanie historia Muzeum Miedzi, ale powstanie także opowieść o dziejach Legnicy.

Wśród prezentowanych przedmiotów zobaczymy m.in. obrazy przedwojennych legnickich malarzy, choćby Teodora Blätterbauera i Waltera Bayera, XVI-wieczną rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem z zalanego kościoła w podjaworskich Żarkach, a także płaskorzeźbę „Strącenie aniołów” odlaną z formy wykonanej przez Stanisława Wyspiańskiego. Pokazana zostanie biżuteria, w tym broszki wykonane przez artystów złotników Józefa Fajngolda i Henryka Grunwalda, będą medale, numizmaty, np. złoty floren księcia Wacława I z legnickiej mennicy datowany na III ćw. XIV w.

Ponadto zwiedzający zobaczą meble ze słynnego Domu Prijoma, mapy dawnej Legnicy, szkicownik z lat 40. XIX w. z motywami legnickimi, ale również pierwsze świadectwa polskiej obecności w Lignicy: biało-czerwoną opaskę urzędników miejskich i akt przyjazdu pierwszych jednostek administracji polskiej do miasta Lignicy w 1945 r., pojawią się też także ciekawostki jak np. przedwojenny dystrybutor paliwa.
Zabytki Działu Archeologii reprezentowane będą przez obiekty datowane od okresu młodszej epoki kamienia po zabytki pochodzące z XVIII w. Będą to naczynia, narzędzia i broń pierwszych rolników, zrekonstruowany grób z czasów kultury unietyckiej, ale również liczne zabytki odkryte na terenie Zamku Piastowskiego w Legnicy.

Dział Historii Górnictwa i Hutnictwa Miedzi dokumentujący dzieje zagłębia miedziowego przygotuje obiekty dotyczące dawnych i obecnych zakładów górniczych i hutniczych oraz minerały pochodzące z kilku kontynentów. Zaprezentowana zostanie m.in. unikatowa księga matrykularna Bractwa Najśw. Serca Pana Jezusa w Miedziance z 1725 r. i… katoda z trzymilionowej tony miedzi wyprodukowanej Hucie Miedzi „Legnica” w 2003 r.
GALERIA FOTOGRAFII - otwarcie wystawy 18.11.2022 r.


IMG_2640
Wystawa "60 lat Muzeum Miedzi w Legnicy" - ekspozycja fot. D. Berdys
IMG_2652
IMG_2664
IMG_2667
IMG_2672
IMG_2674