Otwarcie wystawy 18.11.2022 r.


Otwarcie wystawy
„60 lat Muzeum Miedzi”

Fot.D.Berdys