plakat

18.05.-26.08.2012r.


W tym roku obchodzimy 20 rocznicę utworzenia struktur Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, a także 160 rocznicę powstania w naszym mieście pierwszego oddziału ochotniczej straży pożarnej. Z tej okazji Muzeum Miedzi w Legnicy zorganizowało wystawę pt. "Dzielna Straż Pożarna ludziom pomoc niesie...".


Pożary od wieków stanowiły ogromne niebezpieczeństwo dla człowieka. Obracały w pył całe osady, niosąc śmierć ich mieszkańcom, niszcząc dobytek oraz osiągnięcia kultury materialnej. Do XVII w. ich rozprzestrzenianiu sprzyjała drewniana zabudowa miasta, która wielokrotnie nie oparła się niszczycielskiemu działaniu ognia.

Jeden z najstarszych zanotowanych w kronikach pożarów w Legnicy wybuchł w 1338 r. Spłonęła większa jej część z kościołem Piotra i Pawła oraz miejski register i ratusz. Wydarzenie to wymusiło wprowadzenie dwa lata później przepisów przeciwpożarowych w Legnicy.

Miasto zostało podzielone na kilka okręgów. Na każdy z nich przypadało dwóch strażników ogniowych. Legnicki ordynek pożarniczy z 1340 r. był pierwszym tego typu na Śląsku.
To jednak nie zapobiegło kolejnym pożarom, które niszczyły miasto w 1411, 1561, 1609, 1639, 1672 czy 1761 r.
Pierwsza zorganizowana jednostka straży pożarnej w Legnicy powstała w 1852 r. Było to Ochotnicze Pogotowie Ogniowe. Trzynaście lat później powołano zawodową straż pożarną liczącą wówczas 24 strażaków.

5 maja 1945 r. została założona Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Legnicy. Jej pierwszym komendantem został por. poż. Ryszard Kasza. Struktury dzisiejszej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zostały utworzone w 1992 r. Strażacy w minionych latach wielokrotnie dawali świadectwo swojego poświęcenia i umiejętności walcząc z groźnymi pożarami czy usuwając skutki powodzi w 1977 r. i nawałnicy z 2009r.

Na prezentowanej wystawie można zobaczyć m.in. wizerunki patrona strażaków św. Floriana w malarstwie i rzeźbie, zapoznać się z techniką strażacką, a także z historią pożarnictwa w Legnicy.

Na ekspozycję składają się eksponaty z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Raciborzu, Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Komendy Miejskiej PSP w Legnicy oraz zbiory prywatne.


Wernisaż wystawy - 18 maja 2012r.

Fot. Ewa Berdys