Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON - Legnica 2012

Otwarcie wystawy 1 czerwca 2012r.
Wystawa pokonkursowa


Jury w składzie:
przewodniczący:  
Janusz KAPUSTA -  artysta grafik (PL/USA)

członkowie:
Rastko ĆIRIĆ  -  artysta grafik, rysownik (SRB)
Michel GRANGER  -  malarz, artysta grafik (F)
Adam KORPAK -  artysta grafik, plakacista (SF)
Elżbieta PIETRASZKO  - autorka programu i organizator Satyrykonu 2012
Wiesław ROSOCHA  -  artysta grafik, ilustrator, plakacista
Marek STANIELEWICZ -  artysta grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Andrzej SYSKA -  artysta grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

po obejrzeniu 2.008 prac 560 autorów z 49 krajów świata postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 174 prace 119 autorów. Jury przyznało  Grand Prix SATYRYKONU 2012  Grzegorzowi SZUMOWSKIEMU  za pracę bez tytułu.

SATYRYKON jest festiwalem o określonym już w świecie prestiżu. Poświadcza to: plakietka grand prix przyznana przez amerykańskie pismo „Witty World”, jak również maksymalna not „5 gwiazdek” przyznana przez FECO (Federacja Organizacji Rysowników).

Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka. Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny - był wówczas wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale  już w 1978r. przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego. Przez wiele lat Legnica była pierwszym i jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, zaś sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji rysunku satyrycznego  w Polsce. W ciągu następnych lat Satyrykon wzbogacał swój program i poszerzał formułę.  W 1980 roku po raz pierwszy zorganizowana została Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Fotożart, zaś prace nadsyłane na konkurs oceniano w dwóch kategoriach: satyry i żartu. Obie wystawy łączyła wspólna nagroda Grand Prix Satyrykonu.
W roku 1985 Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego stała się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązane zostały ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy. Efektem tej współpracy była m.in. szeroka akcja promocyjna Satyrykonu w Niemczech.

Obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików. Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac kilkuset autorów  z kilkudziesięciu krajów świata.

Poza wystawą konkursową, podczas Satyrykonu odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Najważniejsze z nich to wystawy autorskie najwybitniejszych twórców. Dotychczas swe osiągnięcia prezentowali w Legnicy m.in. Eryk Lipiński (twórca warszawskiego Muzeum Karykatury), Szymon Kobyliński, Zbigniew Jujka, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, Sławomir Mrożek, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Franciszek Maśluszczak, Gerhard Gepp, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Andrzej Czeczot, Jiri Sliva, Janusz Stanny, Rafał Olbiński, Zdzisław Witwicki, Józef Wilkoń, Andrzej Dudziński, Jerzy Kołacz, Karl Meersman).
Również najwybitniejsi artyści (m.in. Januszewski, Stasys, Kapusta, Get-Stankiewicz, Czerniawski, Sadowski, Wałkuski, Rosocha, Olbiński, Górowski, Krauze, Świerzy, Gryń, Grabowski, Nitsch, Gawron, Ross, Stasiński, Kucz, Dobrucka, Ostrogórska, Dergaczow, Kaja, Dudziński, Bronisław, Wasilewski, Kubica) są co roku autorami oprawy graficznej wydawnictw i medali satyrykonowych. Tworzą one obecnie cenną kolekcję.

Legnicki Satyrykon posiada także wspaniały zbiór prac podarowanych przez autorów z Polski, Europy, Azji, obu Ameryk i Australii.  Galeria Satyrykonu, bo tak nazwano tę kolekcję, liczy obecnie ponad dwadzieścia dwa tysiące prac.

Przez ponad trzydzieści lat organizatorom Satyrykonu udało się skupić wokół imprezy najwybitniejszych twórców tej dziedziny, pozyskać ogromne rzesze odbiorców i sympatyków, jurorów, sponsorów i mecenasów.

ANDRZEJ TOMIAŁOJĆ (1947-1991) - to człowiek bardzo zasłużony dla kultury. To Andrzejowi Legnica zawdzięcza Satyrykon, Legnickie Dni Poezji, Misterium Jazzowe, dobre imię nieistniejącego już dziś klubu Parnasik i wiele innych znaczących imprez. Jak na prawdziwego arystokratę ducha przystało był człowiekiem nad wyraz wrażliwym. Dostrzegał  w codziennym życiu elementy groteski, żartu czy filozoficznego humoru. Nie obcy był Andrzejowi “czarny humor” uprawiany przez zaprzyjaźnionego z nim Macieja Zębatego. Z tych cech osobowości Andrzeja narodziły się początki legnickiego Satyrykonu, wsparte następnie talentem Roberta Szecówki i wielu innych im podobnych.

ROBERT SZECÓWKA (ROBS), architekt, scenograf, rysownik, karykaturzysta, satyryk. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość w Polsce i na międzynarodowych wystawach, m.in. w Belgii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Ukrainie. Jest współinicjatorem międzynarodowego festiwalu SATYRYKON w Legnicy, uznanego za jedną  z najważniejszych prezentacji karykatury na świecie. Dotychczas opublikował w kraju i za granicą prawie dziesięć tysięcy rysunków oraz kilkadziesiąt pisanych małych form satyrycznych. Napisał również w stylu groteski opowieść PAŁER  składającą się z 20.200 słów, zaczynających się na literę “P”. Nowy Rekord Księgi Guinessa!! Książka ta ukazuje unikalne możliwości języka polskiego. Od 1986 roku Robert Szecówka mieszka w Hamburgu.