plakat

20.04.2012 - 01.07.2012


W 15 rocznicę pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Legnicy w 1997 r. Muzeum Miedzi prezentuje wystawę medali ukazujących niezwykły pontyfikat naszego papieża za pośrednictwem medali zgromadzonych przez legnickiego kolekcjonera Bernarda Marka Adamowicza.


Celem tej prezentacji jest próba ukazania syntezy apostolskiej posługi Karola Wojtyły. Otwierają ją medale związane z wyborem oraz uroczystą inauguracją pontyfikatu Jana Pawła II. Następnie prezentowane są medale dokumentujące czasowy rytm pontyfikatu: medale „annualne” Stolicy Apostolskiej, autorska seria polskiego artysty Józefa Stasińskiego składająca się z 27 medali towarzyszących rok po roku upływającemu pontyfikatowi.
Kolejne części to medale związane z pielgrzymkami Papieża: zagranicznymi – w tym również do ojczyzny oraz podróżami apostolskimi do różnych miejsc Italii.

Dalsze części wystawy prezentują:
• Medale dokumentujące działania Papieża skierowane do Kościoła,
• Medale będące świadectwem troski o dobro wspólne całego świata i każdego człowieka,
• Medale rocznicowe – będące znakiem towarzyszenia Papieżowi w jego osobistej historii,
• Medale poświęcone pamięci i trosce Jana Pawła II o młodych,
• Medale związane z różnymi formami upamiętniania osoby i dokonań Papieża,
• Medale wydane „post mortem” – stanowiące reakcje na odejście Papieża
• Medale związane z ogłoszeniem Jana Pawła II błogosławionym.

Sądzimy, że przyjęty układ pomoże nam przypomnieć sobie i na nowo rozpoznawać to, co nam wszystkim się wydarzyło.

Przede wszystkim mamy też nadzieję, że prezentowana wystawa stanie się opowieścią ciekawą i wciągającą.
Ponad 600 medali zgromadzonych na wystawie zaprojektowali artyści z całego świata, dominują jednak twórcy europejscy. Również plejada znakomitych polskich medalierów pochyliła się nad medalami z tematem papieskim, wpisując się tym samych w najnowsze dzieje medalierstwa polskiego.Świadectwo życia - Jan Paweł II w medalierstwie światowym

Świadectwo życia - Jan Paweł II w medalierstwie światowym

Fot. Darek Berdys