plakat

Wystawa  prezentuje obraz Legnicy w dziełach plastycznych powstałych po 1945 roku. Zrodziła się z potrzeby  podsumowania dorobku Muzeum Miedzi w zakresie gromadzenia dzieł sztuki  inspirowanych miejską przestrzenią Legnicy, jak również z chęci  pokazania tego wyjątkowego  zbioru naszej publiczności. Kolekcja muzealna uzupełniona została o kilka prac będących własnością Państwowej Galerii Sztuki, Urzędu Miasta Legnica oraz dzieła stworzone specjalnie na naszą wystawę przez kilkoro artystów.

Ekspozycję tworzy blisko 120 prac wykonanych w różnych technikach. Najliczniej reprezentowany jest rysunek i grafika, obecne jest jednak także malarstwo a nawet tkanina.

Wśród zgromadzonych w ramach wystawy dzieł wyróżnić można kilka zespołów.    
Pierwszy, dość liczny, tworzą rysunki wrocławskiego architekta Ryszarda Natusiewicza (1927-2008), który w l. 1959 i 1964 utrwalił urodę zabytkowej Legnicy.
Drugi zespół, to realistyczne obrazy Ziny Moszkowicz (1909-1986). Artystka zaliczana do nurtu sztuki naiwnej uprawiała malarstwo sztalugowe i malarstwo na tzw. „kafelkach”. Jej obrazy ukazują pejzaż miasta i sceny rodzajowe, są swoistą kroniką nieistniejącego już świata.

Inną opowieść o Legnicy z lat siedemdziesiątych XX wieku zawarł w swoich rysunkach i obrazie Edward Dwurnik (ur.1943) „na świecie uważany za najbardziej polskiego z naszych malarzy” (M.Małkowska). W prezentowanych pracach, mimo dość swobodnego traktowania elementów architektury, łatwo odnajdujemy legnickie motywy. W tej przestrzeni pojawiają się bohaterowie dnia codziennego oraz symbole ujawniające stosunek artysty do ówczesnej rzeczywistości.

Wyjątkowy obraz Legnicy stworzył w swoich rysunkach Stanisław Filipczuk (ur.1951). Nierzeczywiste miasto i jego świątynie wynurzają się z kłębowiska chmur i mgieł. Pejzaże rysowane stylusem ze srebra i złota zachwycają mistrzowskim warsztatem i malarskimi efektami.
Interesujący zespół  stanowią dzieła powstałe w 1961 roku stworzone przez  grupę  artystów wrocławskich (L. Kiczura, T. Kiriazopoulos, R. Reguliński, S. Cierla, J. Podlasek i K. Wójcik).

Całość uzupełniają prace malarskie wybitnych polskich artystów takich jak Paweł Lasik (ur.1941), Franciszek Maśluszczak (ur.1948) czy Teresa Jakubowska (ur.1930) ponadto miedzioryty Jerzego Millera ( 1921-1985) oraz  Krzysztofa Skórczewskiego (ur.1947) a także najnowsze dzieła E. Mirowskiego, P. Lewandowskiego-Palle i E. Roli-Marcinowskiej z 2012 roku.Legnica. Obraz miasta w sztuce współczesnej

Legnica. Obraz miasta w sztuce współczesnej

Legnica. Obraz miasta w sztuce współczesnej

Fot. Darek BerdysOtwarcie wystawy 13 lipca 2012 r.