Wystawa Miedzioryt salonowy  prezentuje prace Eugeniusza Geta –Stankiewicza, jednego z najznakomitszych współczesnych polskich miedziorytników. Ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Miedzi w Legnicy we współpracy z artystą, po raz kolejny próbuje zgłębić fenomen jego twórczości.

Wystawione prace to rzadko czysty miedzioryt, częściej kolaże, gdzie na „bazie” sztychu budowane są wielowarstwowe opowieści „dopowiadane” malarstwem, rysunkiem i innymi technikami. Dzieła w znacznej mierze zostały przygotowane przez artystę z myślą o tej wystawie. Prezentujemy także prace pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolinskich we Wrocławiu oraz Muzeum Miedzi. Część z nich tworzy cykle: miedzioryt Towarzyski, cd. Nauki chodzenia, Durery XX. Lubomirskich, Oszmiańska Szkoła Passe-Partout. niektórym sztychom towarzyszą  płyty miedziorytnicze.
Ouvre Eugeniusza Geta-Stankiewicza stanowi dialog rzemiosła z naukami humanistycznymi. Artysta koncentruje się w swojej twórczości nie tylko nad osiągnięciem kunsztu Starych Mistrzów, ale pragnie także uczynić zeń przekaz dla wartości uniwersalnych. Ów zamysł konsekwentnie realizuje w serii autoportretów, przy tworzeniu teki zawierającej graficzne repliki rysunków Albrechta Durera, czy współpracując z poetą Tadeuszem Różewiczem.

Na wystawie znajdują się także prace ze szkła, które są efektem przyjaźni i współpracy Artysty z Barbarą Idzikowską. Powstały Ich wspólne, szklane projekty i indywidualne prace Eugeniusza Geta-Stankiewicza na szkle. Miniatury na szkle, malowane czarną emalią, złotem,  połączone ze sobą drucikami stanowią esencję artyzmu i dokładności. Tworzą cykle, na wystawie jeden z nich jest dedykowany kotom, drugi Entuzjastom kąta prostego.
Eugeniusz Get-Stankiewicz urodził się w roku 1942 w Oszmianie koło Wilna. Studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej i grafikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1998 jest profesorem, uczy technik graficznych na macierzystej uczelni. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Wystawa czynna do 29 sierpnia 2010r.


Fot. Dariusz Berdys