ZE ZBIORÓW KULTURHISTORISCHES MUSEUM GORLITZ


Po raz pierwszy w Legnicy prezentowane są obrazy z kolekcji malarstwa Kulturhistorisches Museum w Görlitz.
Na wystawie eksponowane są prace ponad trzydziestu malarzy ze Śląska, Saksonii i Górnych Łużyc. Ekspozycja składa się z ośmiu bloków tematycznych:


   I.  Malarstwo pejzażowe w epoce oświecenia.
  II.  Malarstwo pejzażowe okresu romantyzmu
 III.  Pejzaż arkadyjski – Włochy i obszar Morza Śródziemnego
 IV.  Pejzaż heroiczny – widoki Alp
  V.   Karkonosze i okolice
 VI.  Widoki miasta Görlitz
VII.  Malarstwo portretowe z przełomu XVIII / XIX w. ze Śląska, Saksonii i Górnych Łużyc
VIII. Przedstawienia ikonografii chrześcijańskiej, dzieła Nazareńczyków i malarstwo rodzajowe, z których każdy zawiera kilka lub kilkanaście obrazów / w sumie 56 prac /.

Dzieła te stworzyli artyści, którzy „malarskiego rzemiosła” uczyli się na  akademiach sztuk pięknych w Dreźnie, Monachium i Düsseldorfie. Najmocniej reprezentowane jest malarstwo pejzażowe, eksponowane są także  portrety i niewielkim stopniu malarstwo rodzajowe.

Ekspozycję otwierają obrazy „ojca saksońskiego malarstwa krajobrazowego“ J. A. Thiele. Wystawiane są także prace pochodzącego z Wrocławia malarza Carla Friedricha Lessinga,   pochodzących z Żytawy braci  Augusta Alberta i Augusta Richarda Zimmermannów, A. Liera, K. G.  A. Thomasa B. M. Girschera. Bernhard Moritz Girscher urodził się w 1822 i był synem sekretarza powiatu legnickiego Johanna Gottloba Girschera. Studiował najpierw medycynę, 1848 r. przerwał jednak studia krótko przed ich ukończeniem i zaczął studiować malarstwo u  Ernsta Rescha we Wrocławiu. W roku 1849 przeniósł się na Akademię Monachijską, gdzie ukończył studia u Augusta Alberta Zimmermanna. Po  studiach przez dwa lata mieszkał w Legnicy, następnie udał się w podróż do Włoch, od 1854 r. na stałe osiadł w Berlinie. B.M. Girscher namalował m.in. Wieczór na karkonoskiej grani, który znajdziemy na legnickiej wystawie.
Dziełem słynnego drezdeńskiego romantyka Carla Gustava Carusa jest studium olejne Wieczorne chmury nad Karkonoszami, powstałe ok. 1820 r., które także możemy podziwiać w Legnicy.
Reprezentantami popularnego w pocz. XIX w. ruchu Nazareńczykow  są malarze: Julius Hübner, Carl Gottlieb Rolle, Ernst Moritz Fiebiger, Adolf Gottlob Zimmermann. Artysta ten w roku 1846 przeprowadził się do Wrocławia, namalował tu wiele obrazów na zlecenie biskupa Heinricha Förstera. Pod koniec życia stracił wzrok i zmarł we Wrocławiu w 1859r. Muzeum w Görlitz  posiada oprócz obrazów, z których cztery eksponowane są na legnickiej wystawie, obszerny zbiór jego rysunków.>

Wśród  dzieł portretowych znajdujemy prace  Franza Gareisa, poszukiwanego wówczas portrecisty, jak również pochodzącego z Görlitz Johanna Carla Rößlera, który również uczył  tej dziedziny malarskiej na akademii drezdeńskiej.

Wystawa z Kulturhistorisches Museum Görlitz,  pokazana w Muzeum Miedzi w Legnicy, daje  zaledwie wgląd w zbiory malarstwa tej instytucji. Celem ekspozycji Malarstwo okresu oświecenia i romantyzmu ze zbiorów Kulturhistorisches Museum Görlitz jest zaproszenie do ponownego odkrycia dzieł zarówno znanych, jak też dotąd mniej popularnych malarzy z Saksonii, Śląska i Górnych Łużyc.

Wystawa czynna od 11 czerwca do 6 listopada 2010 r.


Fot. Dariusz Berdys