Legnicki SATYRYKON jest w Polsce imprezą wyjątkową i bezkonkurencyjną. Liczy się także w skali świata. Amerykańskie pismo “Witty World” zaliczyło go do 10 najlepszych festiwali i nadało mu plakietkę grand prix. Natomiast FECO (Federacja Organizacji Rysowników), maksymalną notę „5 gwiazdek”. Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka.

Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny - był wówczas wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale  już w 1978r. przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego. Przez wiele lat Legnica była pierwszym i jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, zaś sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji rysunku satyrycznego  w Polsce. W ciągu następnych lat Satyrykon wzbogacał swój program i poszerzał formułę. W 1980 roku po raz pierwszy zorganizowana została Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Fotożart, zaś prace nadsyłane na konkurs rysunku satyrycznego oceniano w dwóch kategoriach: satyry i żartu. Obie wystawy łączyła wspólna nagroda Grand Prix Satyrykonu.
W roku 1985 Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego stała się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązane zostały ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy. Efektem tej współpracy była m.in. szeroka akcja promocyjna Satyrykonu w Niemczech.

Obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików. Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac kilkuset autorów  z kilkudziesięciu krajów świata.
Poza wystawą konkursową, podczas Satyrykonu odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Najważniejsze z nich to wystawy autorskie najwybitniejszych twórców. Dotychczas swe osiągnięcia prezentowali w Legnicy m.in. Eryk Lipiński (twórca warszawskiego Muzeum Karykatury), Szymon Kobyliński, Zbigniew Jujka, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, Sławomir Mrożek, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Franciszek Maśluszczak, Gerhard Gepp, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Andrzej Czeczot, Jiri Sliva, Janusz Stanny, Rafał Olbiński, Zdzisław Witwicki, Józef Wilkoń, Andrzej Dudziński, Jerzy Kołacz).
Również najwybitniejsi artyści (m.in. Januszewski, Stasys, Kapusta, Get-Stankiewicz, Czerniawski, Sadowski, Wałkuski, Rosocha, Olbiński, Górowski, Krauze, Świerzy, Gryń, Nitsch, Gawron, Ross, Stasiński, Kucz, Dobrucka, Ostrogórska, Dergaczow, Kaja, Dudziński, Krzysztof Bronisław, Mieczysław Wasilewski) są co roku autorami oprawy graficznej wydawnictw i medali satyrykonowych. Tworzą one obecnie cenną kolekcję.

Legnicki Satyrykon posiada także wspaniały zbiór prac podarowanych przez autorów z Polski, Europy, Azji, obu Ameryk i Australii.  Galeria Satyrykonu, bo tak nazwano tę kolekcję, liczy obecnie ponad dwadzieścia tysięcy prac.
Przez ponad trzydzieści lat organizatorom Satyrykonu udało się skupić wokół imprezy najwybitniejszych twórców tej dziedziny, pozyskać ogromne rzesze odbiorców i sympatyków, jurorów, sponsorów i mecenasów.

Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON - Legnica 2010

na tegoroczny konkurs wpłynęło 2.198 prac 613 autorów z 58 krajów świata. Do wystawy pokonkursowej Jury zakwalifikowało 167 prac 114 autorów.
Jury w składzie:
przewodniczący:  
Tadeusz Michał SIARA  -  artysta grafik
członkowie:
Marek W. CHMURZYŃSKI  -  historyk sztuki, dyrektor Muzeum
Shahrokh HEIDARI SORJANI - artysta grafik, rysownik satyryczny,
laureat Satyrykonu 2009 (Iran)
Karl  MEERSMAN  -  artysta grafik, karykaturzysta, plakacista (Belgia)
Elżbieta PIETRASZKO  - autorka programu i organizator Satyrykonu 2010
Givanni SORCINELLI  - artysta grafik, ilustrator, rysownik (Włochy)
Marcin WŁADYKA   -  artysta grafik, plakacista, wykładowca ASP w Warszawie (Polska)
Kim YONG MIN  -  rysownik, satyryk (Korea)

postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix SATYRYKONU 2010 szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 PLN dla Rainera EHRT`A  (Niemcy) za „Globalne ocieplenie”  oraz przyznało następujące nagrody regulaminowe:

dział:  h u m o r  i   s a t y r a   s p o ł e c z n a
1.I-nagrodę, złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.500 PLN dla Jerzego GŁUSZKA (Polska) za pracę „Odkrywanie”
2.II-nagrodę, srebrny medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 PLN dla Gerharda GEPP`A (Austria) za pracę „Emigracja”
3.III-nagrodę, brązowy medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości  4.500 PLN dla Grigori`ja KATZ`A  (Izrael) za pracę „Kryzys”
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde dla:
1.   Macieja OLENDER (Polska) za pracę  „Cienias”
2.   Samaneh`a NEISANI  (Iran) za  pracę bez tytułu bez tytułu

dział II : g r z e c h
1.   I-nagrodę, złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.500 PLN dla Lexa     
DREWIŃSKIEGO (Niemcy/Polska) za pracę bez tytułu
2.   II-nagrodę, srebrny medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 PLN dla Lecha    
      FRĄCKOWIAKA (Polska) za pracę bez tytułu
3.   III-nagrodę, brązowy medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości  4.500 PLN dla    
      Břetislava KOVAŘIKA (Czechy) za pracę bez tytułu
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde dla:
1.    Alessandro GATTO  (Włochy) za  pracę „Nieskruszony grzesznik”
2.    Valentina GEORGIEV`A (Bułgaria) za pracę  bez tytułu

n a g r o d y   s p e c j a l n e

1.Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN dla Norberta SARNECKIEGO  (Polska) za pracę „Fryderyk był także Wielkim Smakoszem”

2.Nagroda Fundacji SATYRYKON im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN dla Tchavdara NIKOLOVA (Bułgaria) za pracę „Noe”

3.Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy w wysokości 4.000 PLN dla Rubi LEBOVITCH`A (Izrael)  za pracę „Spaghetti”

4.Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości 4.000 PLN dla Czesława PRZĘZAKA (Polska)  za pracę „Oni już tu byli”

5.Nagroda legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego dla Sławomira LIZONIA  (Polska)  za pracę „Żniwa”

Wystawa czynna do 5 września 2010r.