Wystawa pod powyższym tytułem ma na celu ukazanie różnych barw miedzi występujących w przyrodzie - w postaci związków chemicznych, jak również odcieni uzyskiwanych dzięki procesom technologicznym, domieszkom dodawanym w odlewach, patynowaniu, innym sposobom wykończenia. Na ekspozycję składają się minerały, próbki technologiczne odlewów, obiekty rzemiosła artystycznego i dzieła sztuki, do których wytworzenia jako podstawowego materiału użyto miedzi.


PRO MEMORIA. WROCŁAWSKA KOLEKCJA


Wystawa Jerzego Dudy Gracza w legnickim muzeum, to druga po Wrocławiu, pośmiertna prezentacja twórczości artysty. Malarz skrupulatnie numerował swoje prace stąd wiemy, że namalował ich blisko 3 tysiące.

Cykl czarno-białych zdjęć Tomasza Gudzowatego zatytułowany "Of eagle and man" to niezwykła opowieść o kazachskiej rodzinie żyjącej na bezkresnych stepach Mongolii. Podczas zimy jedynym źródłem utrzymania tych ludzi są polowania na lisy z udziałem orłów. W tym celu myśliwi oswajają i trenują te szlachetne ptaki, traktując je jak domowe zwierzęta. Mieszkają razem z nimi w jednej izbie i otaczają opieką. Orły odwdzięczają się niezwykłą sprawnością i skutecznością w trakcie polowań i zawsze wracają do swoich opiekunów.


Czy fotografia, jako medium bezpośrednio odwzorowujące rzeczywistość może być środkiem służącym do zobrazowania czystej iluzji? Jaki wspólny mianownik można odnaleźć między mimetyzmem fotografii i abstrakcyjnym charakterem nauk matematycznych? Czy można przekroczyć granicę między tym, co widzialne i niewidzialne, a przekroczenie to wyrazić w materialnej formie? Która z form artystycznego wyrazu najpełniej odzwierciedla charakter tego przekroczenia, rysunek, collage, fotogram, czy też może obraz komputerowy?