Kościół Marii Panny w Legnicy - podróż przez wieki…


wrzesień - październik 2022

Plac Pastora Wolfganga Meisslera


Plenerowa wystawa „Kościół Marii Panny w Legnicy - podróż przez wieki…” ulokowana przed świątynią prezentuje unikatową ikonografię związaną z obiektem, panoramy miasta, archiwalne i współczesne zdjęcia. Wśród nich unikatowe widoki kościoła sprzed pożaru z 1822 r., wnętrze z czasów wizyty Wyspiańskiego z 1890 r. czy medale o tematyce reformacyjnej.

200 lat legnickiej nekropolii 1822ꟷ2022


wrzesień – październik 2022

Cmentarz komunalny w Legnicy przy ul. WrocławskiejMija 200 rocznica otwarcia cmentarza miejskiego – największej legnickiej nekropolii. Otoczony murem teren przy trakcie wrocławskim poświęcono 9 września 1822 r. podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli dwóch chrześcijańskich wyznań: katolików i ewangelików.