LUDOWOŚĆ W MALARSTWIE POLSKIM

Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie

19 luty-maj 2016r.

Dopiero w malarstwie drugiej połowy XVIII wieku wzrasta zainteresowanie artystów tematyką wiejską.

Obserwacja życia, pracy i zwykłego wiejskiego dnia doprowadziły do tego, że  wieś stała się samodzielnym  tematem w sztuce, przy czym jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku bardzo rzadko pojawiały się realistyczne ujęcia tego tematu.

Motyw wsi w malarstwie coraz silniej zaznacza się w sztuce XIX w. Pod koniec tego stulecia w kręgu twórców tzw. Młodej Polski fascynacja sztuką ludową i ludem posunęła się aż do egzaltacji. Pojawiło się zjawisko tzw. „chłopomanii”.  Przybierało ono formy wręcz masowe. Artyści żenili się z chłopkami, przenosili się do chat - jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, sztuka i kultura zostały całkowicie zdominowane tematami przyrody i wsi.

Na wystawie znalazło się blisko 60 prac pochodzących z kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie. Eksponowane obrazy nie stanowią jedynie afirmacji wiejskiej codzienności, na wielu z nich pojawiają się również akcenty krytyczne. Tworzone przez nowatorskich rysowników i malarzy, ukazują cechy narodowe, odrębności obyczaju, sposobu życia na tle rodzimego pejzażu, a także problemy poszczególnych regionów kraju. Na wystawie dominują malarze tworzący od połowy XIX stulecia: Kazimierz Ajdukiewicz, Aleksander Augustynowicz, Włodzimierz Tetmajer czy Michał Gorstkin-Wywiórski.Ludowość w malarstwie polskim

Ludowość w malarstwie polskim

Ludowość w malarstwie polskim


Fot. D.Berdys

Otwarcie wystawy - 19.02.2016