SATYRYKON - Legnica 2016

SATYRYKON jest festiwalem o określonym już w świecie prestiżu. Poświadcza to: plakietka grand prix przyznana przez amerykańskie pismo „Witty World”, jak również maksymalna nota „5 gwiazdek” przyznana przez FECO (Federacja Organizacji Rysowników).

Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka.

Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny - był wówczas wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale już w 1978 roku przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego. Legnica była pierwszym i przez wiele lat jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, zaś sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji rysunku satyrycznego w Polsce.

W ciągu następnych lat Satyrykon wzbogacał swój program i poszerzał formułę. W 1980 roku po raz pierwszy zorganizowana została Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Fotożart, zaś prace nadsyłane na konkurs rysunku satyrycznego oceniano w dwóch kategoriach: satyry i żartu. Obie wystawy łączyła wspólna nagroda Grand Prix Satyrykonu.

W 1985 roku Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego stała się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązane zostały ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy.
Obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików.

Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac kilkuset autorów z kilkudziesięciu krajów świata.

Poza wystawą konkursową podczas Satyrykonu odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Najważniejsze z nich to wystawy autorskie najwybitniejszych twórców. Dotychczas swe osiągnięcia prezentowali w Legnicy m.in. Eryk Lipiński (twórca warszawskiego Muzeum Karykatury), Szymon Kobyliński, Zbigniew Jujka, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, Sławomir Mrożek, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Franciszek Maśluszczak, Gerhard Gepp, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Andrzej Czeczot, Janusz Stanny, Jiri Sliva, Andrzej Krauze, Rafał Olbiński, Zdzisław Witwicki, Andrzej Legus, Grzegorz Szumowski, Leszek Wiśniewski, Borislav Stanković, Mikhail Zlatkovsky, Józef Wilkoń, Alessandro Gatto, Andrzej Dudziński, Jerzy Kołacz, Adam Korpak, Florian Doru Crihana, Taduesz Michał Siara, Michel Granger,

Również najwybitniejsi artyści są co roku autorami oprawy graficznej wydawnictw, dyplomów i medali satyrykonowych. Tworzą one obecnie cenną kolekcję.

Legnicki Satyrykon to także wspaniały zbiór prac podarowanych przez autorów z Polski, Europy, Azji, obu Ameryk i Australii.  Galeria Satyrykonu, bo tak nazwano tę kolekcję, liczy obecnie ponad dwadzieścia pięć tysięcy prac.

Wspaniała kolekcja prac satyrycznych, między innymi o tematyce kulinarnej, będących darami wdzięcznych gości, a także ozdabianych rysunkami przez jurorów i gości Satyrykonu talerzy, znajduje się również w restauracji Tivoli. Przez dziesiątki lat było to miejsce, gdzie biesiadowali przyjeżdżający do Legnicy artyści. Odejście na emeryturę wieloletniego właściciela restauracji zakończyło epokę w historii Satyrykonu i położyło kres pięknej legendzie.

Przez 39. lat udało się organizatorom Satyrykonu skupić wokół imprezy najwybitniejszych twórców tej dziedziny, pozyskać ogromne rzesze odbiorców i sympatyków, jurorów, sponsorów i mecenasów.

ANDRZEJ TOMIAŁOJĆ (1947-1991) - to człowiek bardzo zasłużony dla kultury. To Andrzejowi Legnica zawdzięcza Satyrykon, Legnickie Dni Poezji, Misterium Jazzowe, dobre imię nieistniejącego już dziś klubu Parnasik i wiele innych znaczących imprez.

Jak na prawdziwego arystokratę ducha przystało był człowiekiem nad wyraz wrażliwym. Dostrzegał w codziennym życiu elementy groteski, żartu czy filozoficznego humoru. Nie obcy był Andrzejowi “czarny humor” uprawiany przez zaprzyjaźnionego z nim Macieja Zębatego. Z tych cech osobowości Andrzeja narodziły się początki legnickiego Satyrykonu, wsparte następnie talentem Roberta Szecówki i wielu innych im podobnych.

ROBERT SZECÓWKA (ROBS), architekt, scenograf, rysownik, karykaturzysta, satyryk. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość w Polsce i na międzynarodowych wystawach, m.in. w Belgii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Ukrainie.

Jest współinicjatorem międzynarodowego festiwalu SATYRYKON w Legnicy, uznanego za jedną z najważniejszych prezentacji karykatury na świecie.Dotychczas opublikował w kraju i za granicą prawie dziesięć tysięcy rysunków oraz kilkadziesiąt pisanych małych form satyrycznych. Napisał również w stylu groteski opowieść PAŁER składającą się z 20.200 słów,  zaczynających się na literę “P”. Nowy Rekord Księgi Guinessa!! Książka ta ukazuje unikalne możliwości języka polskiego. Od 1986 roku Robert Szecówka mieszka w Hamburgu.

Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON - Legnica 2015

j u r y

GABRIEL KOŁAT (PL) - przewodniczący
artysta grafik, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Politechniki Łódzkiej

członkowie
MOHAMMAD AMIN AGHAEI (IR)
artysta grafik, rysownik satyryczny, malarz, artysta multimedialny

RIBER HANSSON (S)
ilustrator, rysownik satyryczny

SEBASTIAN KUBICA (PL.)
artysta grafik, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Sztuki w Cieszynie, członek Alliance Graphique Internationale (A.G.I.)

LUIS HUMBERTO MARCOS (P)
dyrektor Porto Cartoon-World Festival, wykładowca uniwersytecki

ELŻBIETA PIETRASZKO
autorka programu i organizator Satyrykonu 2016

ANDREI POPOV (RUS)
rysownik, ilustrator, grafik, laureat Grand Prix SATYRYKONU 2015

SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)
artysta grafik, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Po obejrzeniu 2.519 prac 741 autorów z 58 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 200 prac 141 autorów.

Grand Prix SATYRYKONU 2016 - GERHARD GEPP (Austria) za pracę „Zamknięty”.