WYSTAWA MALARSTWA. WŁADYSŁAW REYMONT

„Chciałem odbudować polską duszę”.
W hołdzie Władysławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Niepodległej Polski.

13 listopada 1924 r. Władysław Reymont został uhonorowany przez Szwedzką Akademię Nauk Literacką Nagrodą Nobla za swą czterotomową powieść „Chłopi”. Z okazji 90 rocznicy tego wydarzenia oraz 90 rocznicy śmierci pisarza rok 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Reymontowskim. Te okrągłe rocznice, powiązane z życiem i twórczością wybitnych pisarzy, stanowią znakomite okazje by stać się przyczynkiem do refleksji nad wartościami uniwersalnymi, jakie niesie ze sobą literatura.

Koncepcja wystawy „Chciałem odbudować polską duszę”. W hołdzie Władysławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Niepodległej Polski prezentowanej w Muzeum Miedzi w Legnicy oparta jest na reymontowskim podziale powieści na cztery pory roku, od wieków nadających rytm i koloryt życia wiejskiej społeczności.  Reporterski instynkt połączony z duchową głębią pozwolił  pisarzowi w niedościgniony sposób utrwalić przyrodę, pejzaże oraz wielobarwny krajobraz społeczny polskiej wsi na kartach swojej powieści.

Sam  Reymont zwykł mawiać: „Jestem barbarzyńcą, wiem o tym, ale się otwarcie przyznaję, że wolę zawsze przyrodę niż sztukę”.

Na ekspozycję składają się  obrazy wsi i jej przyrody, które wyszły spod pędzla czołowych malarzy tworzących w okresie, gdy reymontowskie Lipce nabierały realnego kształtu na kartach powieści pisanej w latach 1901-1908.  Wśród prezentowanych dzieł, na szczególną uwagę zasługują prace  Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, Włodzimierza Tetmajera, Teodora Axentowicza oraz Leona Wyczółkowskiego.

W otoczeniu dzieł malarskich wymienionych artystów na wystawie znajduje się także autorski rękopis „Chłopów” , na co dzień przechowywany w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.


Otwarcie wystawy - 25 września 2015 r.

Fot.D.Berdys