WOBEC ŚWIĘTOŚCI

MEDALIERZY POLSCY W ROKU KANONIZACJI JANA PAWŁA II

11.09.-25.10.2015


Prezentowana na wystawie kolekcja powstała w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez legnickiego kolekcjonera medali papieskich Bernarda Marka Adamowicza do polskich medalierów, by w sposób najbardziej szczery i wolny zajęli się tematem: „Mój Jan Paweł II”. Próby odpowiedzi na to pytanie podjęło się blisko siedemdziesięciu artystów.

Każdy z twórców tych dzieł był świadkiem życia i ogromu dzieła Ojca Świętego. Niektórzy z nich mieli szczęście spotkać się z papieżem osobiście. Poszczególne medale, jak i cała kolekcja są swego rodzaju podsumowaniem tego, co zostało w polskich artystach z dziedzictwa Jana Pawła II. Premierowa ekspozycja kolekcji miała miejsce w 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Twórcy poszli dalej niż można było się tego spodziewać. Sięgnęli do swoich doświadczeń, które wywarły piętno na ich życiu. Często były to przebłyski konkretnych momentów, które miały miejsce wiele lat temu, a których medale są reminiscencją.  

Kolekcja to także przegląd najrozmaitszych stylów formalnych. Każdy medal z osobna zasługuje na uwagę. Są tutaj prace tradycyjnie realistyczne, ale także nie brakuje przykładów dzieł tworzonych w duchu impresjonizmu, ekspresjonizmu, secesji czy nawet zupełnej abstrakcji. Z prezentowanych medali emanuje indywidualność każdego artysty, który często wychodził poza własny styl. Indywidualne doświadczenie Jana Pawła II sprowokowało medalierów do zupełnie niespodziewanego nieraz wyboru materiałów, formy i sposobu obrazowania.


Otwarcie wystawy - 11.09.2015

Fot.D.Berdys