WOJCIECH JAKUBOWSKI  MIEDZIORYTY

Wojciech Jakubowski urodził się 10 czerwca 1929 roku w Starogardzie Gdańskim. Maturę zdał w 1948 roku w Toruniu i tu rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Jego mistrzem był prof. Jerzy Hoppen, znakomity grafik, przedwojenny profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po zakończeniu studiów w 1953 roku Wojciech Jakubowski rozpoczął samodzielną drogę poświęcając się głównie trudnej sztuce miedziorytniczej, tworzy jednak także drzeworyty i dekoracje polichromiczne licznych kościołów.

W 1957 roku został asystentem prof. Jerzego Hoppena na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, po awansie na adiunkta w 1963 roku postanowił przeprowadzić się do Malborka. Przyjaźń z Henrykiem Raczyniewskim, pierwszym dyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku zaowocowała pomysłem stworzenia biennale ekslibrisu. Został współorganizatorem i komisarzem pierwszej wystawy Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Otrzymał wówczas główną nagrodę za ekslibris dla Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku. Do dziś jest jednym z jurorów Biennale Ekslibrisu, które w tym roku świętuje jubileusz 25 edycji.

Po przejściu prof. Jerzego Hoppena na emeryturę w 1965 roku Wojciech Jakubowski także stracił swą posadę nauczyciela akademickiego i od tego momentu poświęcił się wyłącznie twórczości. Obok grafiki (miedzioryt, sucha igła, drzeworyt) zajął się także wytwarzaniem biżuterii z bursztynem. Po przeprowadzce w 1978 roku do Gdyni w coraz większym zakresie poświęca się złotnictwu a jego prace trafiają do zbiorów muzealnych w Gdańsku, Malborku, Płocku i Kazimierzu Dolnym.

W 1991 roku został zaproszony przez Gűntera Grassa do jury stworzonej przez pisarza Fundacji im. Daniela Chodowieckiego. Zadaniem fundacji jest organizowanie konkursu dla polskich artystów na najlepszą grafikę i rysunek i prezentacją ich na wystawach w Berlinie i Gdańsku.

Wojciech Jakubowski to kolejny czołowy polski miedziorytnik, którego twórczość możemy  zaprezentować w naszym Muzeum.

Ten niestrudzony grafik jest laureatem wielu konkursów polskich i zagranicznych, ma na swoim koncie około dwieście wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, stworzył i wydał XXI tek zawierających w sumie 969 ekslibrisów, jest autorem wielu grafik i rysunków.

Pierwsze dwie prace Wojciecha Jakubowskiego: Strachy i Świece nabyliśmy w 1986 roku w Galerii Sztuki w Jeleniej Górze. W 1988 i 1990 roku bezpośrednio od autora pozyskaliśmy trzy sztychy i tekę ekslibrisów. Mecenas i  przyjaciel grafików a także  naszego Muzeum Pan Mieczysław Bieleń  oraz sam Artysta obdarowywali nas kolejnymi pracami.

Wystawa została przygotowana przez Wojciecha Jakubowskiego według autorskiego wyboru z Jego własnych zbiorów, z niewielkim aneksem z  naszej muzealnej kolekcji. Mamy nadzieję, że  przybliży ona miłośnikom subtelnej kreski, gry światła i cienia, realistycznych i odrealnionych światów, pewnej umowności i suspensu, przynajmniej częściowo  bogaty dorobek  tego znakomitego twórcy.Otwarcie wystawy - 02.10.2015