Z GLINY STWORZONE

Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.


OD 13.11.2015 r. – 30.01.2016 r.

Wystawa prezentuje jeden z symboli rzemiosła Dolnego Śląska, jakim są wytwory ceramiczne pochodzące z Bolesławca.

Na ekspozycji znalazło się ok. 300 obiektów powstałych od XV po pocz. XXI wieku. Naczynia, wytwarzane z różnych odcieni gliny, od najcenniejszej- czerwonej, poprzez szarą  do jasnej i niemal białej,  dla zwiększenia walorów użytkowych i estetycznych pokrywane były polewami. Najstarsze otrzymywały polewy kobaltowe. Najpopularniejszym kolorem jednak stały się polewy w różnych odcieniach brązu, a kiedy w początkach XX wieku większość naczyń powstawała z jasnej glinki kaolinowej powierzchnię zaczęto ozdabiać za pomocą stempli dekoracją w  odcieniach kobaltu.

Na wystawie reprezentowana jest licznie wytwórczość z XVIII i XIX wieku. Powstawały wtedy toczone na kole dzbany początkowo o kulistych, następnie owoidalnych, gładkich lub żeberkowanych brzuścach, pokryte brązowym szkliwem ziemnym. Często zaopatrzonych w cynowe przykrywy, stopy i wzmocnienia ucha.  Z drugiej połowy XVIII w. i z wieku XIX pochodzą dzbany ozdobione plastycznymi nakładkami. Te elementy dekoracyjne, wykonane z jasnej glinki, odcinające się wyraźnie od ciemnego tła naczynia, stały się typowe dla Bolesławca.

Osobna grupę stanowią wytwory powstałe od końca XIX wieku po lata trzydzieste wieku dwudziestego. Zastosowano nowe formy i dekoracje oraz szkliwa: zaciekowe, matowe, krystaliczne, tzw. chińskie oraz „tygrysie oko”. Pochodzą one głownie z wytwórni: Hugo Reinholda, Karla Wernera, Juliusa Paula.

Po drugiej wojnie światowej w dawnej fabryce Julius Paul & Sohn rozpoczęła działalność Spółdzielnia CPLiA „Ceramika Artystyczna”. Dzięki współpracy z PWSSP we Wrocławiu szybko osiągnęła wysoki poziom artystyczny. Z tej wytwórni pochodzi najliczniejsza grupa eksponowanych naczyń i wyrobów, zaprojektowanych lub ozdobionych przez wybitnych polskich ceramików: Izabelę Zdrzałkę, Bronisława Wolanina (kierownika artystycznego od 1964 r.), Wandę Matus.

Natomiast w innym z reaktywowanych przez T. Szafrana zakładów (przedwojenna wytwórnia Reinhold & Co.),  w 1974 r. rozpoczęła pracę Janina Bany-Kozłowska ( Bolesławieckie Zakłady Ceramiczne Przemysłu Terenowego w Bolesławcu), która obecnie jest głównym projektantem i autorką większości form (około 1500) znajdujących się w produkcji i ofercie.Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Fot.D.Berdys

Otwarcie wystawy - 13.11.2015