Legnicki Park Miejski usytuowany  między Kaczawą i Młynówką w swojej zasadniczej części został ukształtowany w 2 poł. XIX wieku. Urządzany i pielęgnowany przez pokolenia przedwojennych i powojennych legniczan uległ 23 lipca 2009 roku niszczącej sile huraganowego wiatru.


Wystawa w oparciu o dawne karty pocztowe,  fotografie archiwalne oraz plany miasta przywołuje obraz przedwojennego parku. Na jego powojenny wizerunek składają się głównie fotografie legniczan przedstawione w formie prezentacji multimedialnej.

Otwarcie wystawy: 23 lipca 2010 roku.
Czas trwania: do końca lutego 2011 roku.


Fot. Dariusz Berdys