ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Nowa wystawa


INSPIRACJE SZTUKĄ
JAPONII


Akademia Rycerska

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Eksponat miesiąca Stemple ceramiczne z Grzybian
Stemple ceramiczne z Grzybian PDF Drukuj
Archiwum - Eksponat miesiąca

Stemple ceramiczne z Grzybian

Ze stanowiska w Grzybianach pochodzi  7 przedmiotów ceramicznych określanych w literaturze przedmiotu bądź mianem stempli (niem. Tonstempel, töner Stecker; ang. stamp seals), bądź pintader (ryc. 1). Od 2012 r. znajdują się one w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy. Zespół ten stanowi najliczniejszą grupę tego typu zabytków z osad datowanych na późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza na obszarze Europy Środkowej.

Znaleziska tego typu znane są z kręgu kultur pól popielnicowych głównie z terenu południowych Niemiec oraz Czech. W przypadku osady grzybiańskiej stemple wiązać należy z drugim poziomem osadniczym stanowiska, datowanym na okres Ha C, czyli z okres od VI po poł. V w. BC. Związany on jest z funkcjonującą tam wówczas pracownią odlewniczą, produkującą przedmioty z miedzi i jej stopów.
Przynajmniej dwa z grzybiańskich znalezisk powiązać można z produkcją form ceramicznych służących do odlewania ozdób (por. ryc. 2:1; ryc. 2:4 i ryc. 3). Poozostałe przedmioty mogły mieć podobną funkcję.

Lokalizacja miejsc odkrycia stempli ceramicznych w obrębie przebadanej powierzchni osady
Ryc. 1. Grzybiany stan. 3. Lokalizacja miejsc odkrycia stempli ceramicznych w obrębie przebadanej powierzchni osady. 1- nr inw. 6/73, dz. 17EE; 2- nr inw. 2/77, dz. 16S; 3- nr inw. 89/77, dz. 16S; 4- nr inw. 347/77, dz. 16R; 5- nr inw. 56/78, dz. 16P; 6- nr inw. 89/78, dz. 16R; 7- inw. 328/78, dz. 16R. Oprac. T. Stolarczyk, P. Rajski

Ryc. 2. Grzybiany stan. 3. Stemple ceramiczne odkryte w obrębie przebadanej powierzchni osady. 1- nr inw. 6/73; 2- nr inw. 2/77; 3- nr inw. 89/77; 4- nr inw. 347/77; 5- nr inw. 56/78; 6- nr inw. 89/78; 7- inw. 328/78. Rys. M. Kiewra, oprac. T. Stolarczyk

Ryc. 3. Grzybiany stan. 3. Obrazy defektoskopowe ceramicznych form odlewniczych z widocznymi odciskami, nawiązującymi kształtem do stempli. 1-3- nr inw. 500/77; 4-5- nr inw. 417/78; 6-8-  nr inw. 335/79. Rys. dokumentacja archiwalna, fot. S. Biniewski (1), Ł. Kapa (8), fot. rentg. A. Garbacz-Klempka, oprac. T. Stolarczyk