DAWNA LEGNICA. OBRAZ MIASTA W GRAFICE I MALARSTWIE

Marzec / Grudzień 2020

Akademia Rycerska

W Muzeum Miedzi od początku funkcjonowania placówki gromadzone były dawne i współczesne widoki Legnicy wykonane w różnych technikach graficznych i malarskich. Aktualnie zbiór liczy około 200 prac powstałych w okresie od końca XVI wieku po czasy współczesne, z czego blisko 80 przypada na okres przed 1945 roku.