Wystawa „Smaczki i zapachy PRL-u. Karykatura z lat 1944-1989”, została przygotowana przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, którą po raz pierwszy prezentowano w ramach obchodów  30-lecia tegoż Muzeum.  Ekspozycje tworzą karykatury portretowe, a także rysunki komentujące ówczesną sytuację polityczną i społeczno-ekonomiczną.


Wystawa składa się z 10 bloków tematycznych, które ukazują poszczególne okresy w historii powojennej Polski. Blok I o tytule „Smak władzy” składa się z pięciu części, odnoszących się do przywódców czyli, „Polska Bieruta (1944/45-1956)”; „Polska Gomułki (1956-1970)”; „Polska Gierka (1970-1980)”; „Polska Solidarności (sierpień 1980-grudzień 1981)” i „Polska Jaruzelskiego (grudzień 1981-1989)”.

Pozostałe części w uporządkowany sposób pokazują Polskę „surrealistyczną”, ogarniętą absurdalną mentalnością systemu komunistycznego.


Blok II- ”Smak zwycięstwa i wolności-rok 1989”. Blok III to „Zapachy wsi i miasta”. Blok IV zaś „Zapach płci”.Blok V –„Smak mięsa i zapach innych niedoborów”. Blok VI- „Smak alkoholu i zapach gastronomii”. Blok VII- „Zapach pieniędzy”. Blok VIII- „Smak (wy)wczasów”. Blok IX- „Zapach benzyny”. Blok X- „Zapach urzędu”.

Wystawa prezentuje prace 73 wybitnych artystów, m.in. E. Lipińskiego, R. Szaybo, J. Lenicy, J. Sawki, A. Mleczki, A. Czeczota, A. Dudzińskiego.


Fot. Dariusz Berdys