Wystawa Plakatu Chopinowskiego prezentowana w hollu Akademii Rycerskiej.
Rok 2010 - Rok Chopinowski objęty Patronatem przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego obfitował będzie w ważne wydarzenia kulturalne oraz imprezy artystyczne organizowane w hołdzie wielkiemu polskiemu kompozytorowi.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych, koncertów i  wystaw, którym  przyświeca idea uczczenia 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Jedną z proponowanych form jest Wystawa Plakatu Chopinowskiego.
W 2009 roku Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zorganizowało, wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Instytutem „Sztuka Mediów”, konkurs, którego celem było stworzenie kolekcji plakatu artystycznego o tematyce chopinowskiej.  W konkursie wzięli udział wybitni polscy artyści graficy. Konkurs miał charakter zamknięty za zaproszeniami. Organizatorzy zaprosili 20 wybitnych artystów twórców plakatu i profesorów polskich uczelni artystycznych. Każdy z zaproszonych artystów miał prawo rekomendować 5 wybranych przez siebie artystów, których organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie. Każdy z zaproszonych artystów mógł nadesłać jeden projekt.

Zaproszeni profesorowie :
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. Piotr Kunce, prof. Władysław Pluta, rof. Mieczysław Górowski
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
prof. Eugeniusz Get Stankiewicz, prof. Ludwik Żeleźniewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
prof. Michał Kliś, prof. Roman Kalarus
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
prof. Grzegorz Marszałek, prof. Mirosław Pawłowski, prof. Mirosław Adamczak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
prof. Mariusz Łukawski, prof. Sławomir Iwanski, prof. Piotr Karczewski
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie
prof. Tadeusz Grabowski
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Lech Majewski, prof. Maciej Buszewicz, prof. Mieczysław Wasilewski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Tomasz Bogusławski, prof. Jacek Staniszewski
Uniwersytet Rzeszowski
prof. Włodzimierz Kotkowski

26 października 2009 roku znakomite jury w składzie: prof. Stanisław Moryto, Ferdynand B. Ruszczyc, prof. Janusz Stanny, prof. Waldemar Świerzy, prof. Stanisław Wieczorek- przewodniczący wybrało spośród 80 nadesłanych prac 35 plakatów. Przyznano trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.
Artyści  biorący udział w Wystawie Plakatu Chopinowskiego:
I nagroda: Michał Łojewski
II nagroda: Marcin Markowski
III nagroda Marek Freudenreich

Wyróżnienia:
Piotr Karczewski, Maciej Buszewicz, Maciej Mytnik

Mirosław Adamczyk, Agata Brzezińska, Łukasz Chmielewski, Ewa Engler, Viktoriya Gadomska, Karolina Gładysz, Karolina Grudzińska, Filip Iwański, Krzysztof Iwański, Roman Kalarus, Łukasz Kliś, Mateusz Kokot, Aneta Kosin-Zając, Piotr Kunce, Wojciech Kwaśniewski, Eugeniusz D. Łukasiak, Lech Majewski, Dorota Modlinger, Ewa Pawluczuk, Agnieszka Pilsyk, Emilia Prosół, Łukasz Sawicki, Artur Skowroński, Jacek Staniszewski, Monika Starowicz, Anna Szwaja, Emilia Wąż, Barbara Widłak, Ludwik Żelaźniewicz.


Inauguracyjny wernisaż Plakatu Chopinowskiego  planowany jest na 1 marca 2010 roku w Galerii Test w Warszawie. Kolekcja plakatów, eksponowana będzie również w wielu instytucjach kultury na terenie województwa mazowieckiego i w całym kraju. Ideą przewodnią Konkursu i Wystawy Plakatu Chopinowskiego jest zorganizowanie w 2010 roku 200 wystaw w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.

I nagroda: Michał Łojewski II nagroda: Marcin Markowski

III nagroda Marek Freudenreich wyróżnienie Maciej Buszewicz

Piotr Karczewski wyróżnienie Maciej Mytnik wyróżnienie