KOLEKCJA HENRYKA KANTORA

29.07.– 25.10.2009


Prezentowane minerały pochodzą z kolekcji Henryka Kantora z Lubina – wieloletniego pracownika Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, którego pasją od blisko pięćdziesięciu lat jest zbieranie minerałów.

Na ekspozycji znajduje się fragment jego zbioru minerałów Dolnego Śląska, w szczególności pochodzących z obszaru złożowego monokliny przedsudeckiej. Dużą część z nich stanowią minerały w skład których wchodzi miedź (chalkopiryt, kowelin, bornit, tennantyt). Wśród zaprezentowanych minerałów znajdują się idealnie wykształcone gipsy selenitu, a także wielobarwne skupienia markasytu, pirytu oraz szczotki kryształów kalcytu.
Na wystawie okazy zaprezentowano według klasyfikacji minerałów polegającej na uporządkowaniu ich w tzw. gromady. W pierwszej części znajdują się pierwiastki rodzime (miedź, złoto), w następnej siarczki. Kolejną bogatą gromadę stanowią tlenki, a po nich siarczany. Oprócz nich zaprezentowano kilka minerałów z grupy halogenków, węglanów i krzemianów.

Większość okazów pochodzi z kopalń miedzi tzw. Nowego Zagłębia Miedziowego. Pozostałe są jednymi z nielicznych świadectw funkcjonowania nieistniejących już zakładów górniczych m.in. kopalni miedzi „Konrad” w Iwinach k/Bolesławca, kopalni miedzi „Lena” w Wilkowie czy kopalni barytu w Stanisławowie.

Wystawie towarzyszą fotografie minerałów autorstwa Henryka i Patricka Kantorów.


Henryk Kantor