Badania w sąsiedztwie Leszczyny i PrusicKopalnia „Lena” w Wilkowie, ostatnia kopalnia margla miedzionośnego działająca na Pogórzu Kaczawskim zakończyła eksploatację tutejszych złóż 31 grudnia 1973 r.Historia prac górniczych na terenie „Starego Zagłębia Miedziowego” bo tak od lat 50. XX w., po odkryciu złóż w rejonie Lubina i Sieroszowic określane były zwyczajowo kopalnie na terenie Pogórza Kaczawskiego (Leszczyna, Wilków, Nowy Kościół), sięga jednak czasów znacznie odleglejszych. Według legendy pierwsze kopalnie założono tu w XIII w. Eksploatację występujących tu złóż margli miedzionośnych prowadzono intensywnie w XVIII i XIX w.

Prowadzone przez Muzeum Miedzi badania archeologiczne mają na celu dokumentację i szczegółową inwentaryzację znajdujących się tu dawnej działalności górniczej i hutniczej. Wstępne wyniki prac, opis podejmowanych prac znajdą Państwo w dołączonym dokumencie PDF.

 
W kolejnych artykułach będziemy informować co nowego w realizowanych przez nas pracach związanych z rozpoznaniem zagadnień dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi.

dr Tomasz Stolarczyk

pobierz dokument PDF (8,6Mb)