Wystawy plenerowe

Kościół Marii Panny w Legnicy - podróż przez wieki…

wrzesień - październik 2022
Plac Pastora Wolfganga Meisslera

Plenerowa wystawa „Kościół Marii Panny w Legnicy - podróż przez wieki…” ulokowana przed świątynią prezentuje…

200 lat legnickiej nekropolii 1822ꟷ2022

wrzesień – październik 2022
Cmentarz komunalny w Legnicy przy ul. Wrocławskiej

Mija 200 rocznica otwarcia cmentarza miejskiego – największej legnickiej nekropolii. Otoczony murem teren…