Wystawy 2022

Wielkie ssaki epoki lodowcowej


czerwiec – sierpień 2022
gmach główny

Pochodząca ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie ekspozycja poświęcona jest wielkim ssakom, które żyły na terenach Polski…

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica 2022


czerwiec – sierpień 2022
Akademia Rycerska

Wystawę tworzą prace nadesłane na tegoroczny konkurs rysunków satyrycznych. Ich tematem wiodącym jest „Szkoła”, natomiast drugą

STFZ LOOK AT… Spojrzenie w…


22 kwietnia – 12 czerwca
gmach główny

Zbiorowa wystawa dokumentująca dorobek twórczy członków Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace…

Andrzej Boss. Na własną rękę


22 kwietnia – 12 czerwca
gmach główny

„Andrzej Boss. Na własną rękę” z cyklu Sylwetki Twórców – wystawa indywidualna Andrzeja Bossa, absolwenta PWSSP w Łodzi (dyplom w 1985…

Wystawa - W dawnym atelier. Dzieje fotografii w Legnicy 1839 -1939

luty – czerwiec 2022
Akademia Rycerska

Rok 1839, w którym Daguerre zaprezentował swoje dokonania na polu utrwalania obrazu przy pomocy światła i wrażliwych na jego działanie związków…