Wielkie ssaki epoki lodowcowej


czerwiec – sierpień 2022

gmach główny


Pochodząca ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie ekspozycja poświęcona jest wielkim ssakom, które żyły na terenach Polski w  plejstocenie, nazywanym często epoką lodowcową.

W ciągu niespełna 2,5 mln lat, czyli w dość krótkim czasie jak na skalę geologiczną, doszło do kilku gwałtownych, następujących po sobie ochłodzeń i ociepleń klimatu o globalnym zasięgu. Wpłynęło to na rozwój świata roślin i zwierząt. Podczas ochłodzeń na obszarach górskich tworzyły się lodowce, a w wyższych szerokościach geograficznych powstawały lądolody, które powoli rozprzestrzeniały się daleko na południe. Wraz ze zmieniającym się klimatem zmieniała się szata roślinna i zachodziły migracje zwierząt. W osadach plejstocenu zachowało się wiele szczątków roślin i zwierząt, a wśród nich liczne kości dużych ssaków, które pozwalają zrekonstruować te dramatyczne zmiany środowiska przyrodniczego.
Na wystawie prezentowane są szczątki ssaków, pochodzące z różnych stanowisk Polski, zarówno z okresów lodowcowych, jak i międzylodowcowych. Na wystawie zobaczymy kości mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, tura, prażubra, jelenia olbrzymiego i słonia leśnego, które wyginęły wiele tysięcy lat temu. Zwiedzając wystawę możemy poznać warunki, w jakich te zwierzęta żyły, zobaczyć jak wyglądały, czym się żywiły i zastanowić się, dlaczego nie przetrwały do naszych czasów. Większość eksponatów pochodzi z piaskowni w Pyskowicach. Szczątki słonia leśnego znaleziono w Górze Kalwarii, pozostałe w Grodzisk Mazowieckim, Warszawie oraz w jaskiniach: Komarowej, Nietoperzowej i Raptawickiej. Wyjątkowym eksponatem jest czaszka mamuta wydobyta w roku 2015 z Wisły, na południe od Warszawy. Proces jej wydobycia można oglądać na prezentowanym filmie.
Dominującym na wystawie szczątkom kostnym ssaków, które przyciągają uwagę widza swym ogromem i doskonałym niekiedy stanem zachowania, towarzyszą  podstawowe informacje dotyczące rozprzestrzenienia i ewolucji świata przyrody w epoce lodowcowej.
Ekspozycję uzupełniają wielkoformatowe ilustracje przygotowane na podstawie wyjątkowych zdjęć rekonstrukcji z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz wystawy w Givskud ZOO w Danii.Wielkie ssaki epoki lodowcowej - zapowiedźIMG_1193
Wystawa czasowa "Wielkie ssaki epoki lodowcowej" - ekspozycja. Fot. D.Berdys
IMG_1190
IMG_1198
IMG_1201
IMG_1209
IMG_1211