HANDMADE 2. Polska sztuka srebra lat 1979-1999


4 maja – 31 sierpnia 2021

gmach główny


Legnicka kolekcja srebra i biżuterii współczesnej jest jedną z najliczniejszych w Polsce. Powstała dzięki działaniom animatorów, twórców, krytyki i hojnemu mecenatowi państwa, które wspierało rozwój współczesnego złotnictwa.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Miedzi. Są to głównie prace, które powstały w latach 80. i 90. XX w. Stworzyło je kilkudziesięciu artystów z całej Polski: zarówno nestorów, jak i twórców średniego i młodego pokolenia. Ponieważ nie tylko srebro było tworzywem obiektów biżuteryjnych, ale też inne materie (m.in. miedź, mosiądz, plexi, tkanina, papier, szkło, a nawet kamienie czy kolec jeżozwierza), na ekspozycji znajdują się więc i przedmioty z nich wykonane.
Warto dodać, że cały legnicki zbiór liczy dziś 560 obiektów, w tym 300 unikatowych prac biżuteryjnych i 260 innych przedmiotów (srebra stołowe, galanteria biżuteryjna, projekty oraz warsztat złotniczy). Eksponaty zostały kupione lub darowane.
Historia kolekcji rozpoczęła się w 1979 r. i jest związana z organizowanymi w Legnicy Ogólnopolskimi Przeglądami Form Złotniczych SREBRO, których kuratorem przez wiele lat był historyk sztuki i artysta Marek Nowaczyk. Od tego czasu najwybitniejsze i najbardziej nowatorskie prace nagrodzone podczas imprezy lub na wystawach tematycznych są gromadzone i dokumentują panujące tendencje i ich interpretacje. Zbiór zawiera również eksponaty z wcześniejszych okresów, poczynając od dwudziestolecia międzywojennego.  
Przeglądy oraz częste wystawy tematyczne sprzyjały poszukiwaniu koncepcji w srebrze przenosząc stopniowo punkt ciężkości z prac typowo biżuteryjnych na obiekty odchodzące od funkcji ozdoby. To inspirowało wykonawców do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań i posługiwania się nowymi tworzywami.

Wystawa zrealizowana w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2021
Organizacja: Galeria Sztuki w Legnicy we współpracy z Muzeum Miedzi
Kuratorka: dr Krystyna Nowakowska