ELEKTROTINTY REMIGIUSZA DOBROWOLSKIEGO

Listopad 2018 - Marzec 2019

Płyta miedziana może być matrycą dla wielu technik graficznych: miedziorytu, akwaforty, akwatinty. W połowie XX wieku powstała jeszcze jedna technika tworzenia grafiki z  miedzianej matrycy, na której „rysunek” powstaje dzięki elektrolitycznemu trawieniu płyty.

Nazwana została przez jej twórcę Stanisława Rzepę elektrotintą i można ją uznać za odmianę akwatinty.
Wystawa Elektrotinty  Remigiusza Dobrowolskiego prezentuje prace artysty pochodzącego z Poznania, gdzie ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1989-1993 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino we Włoszech. Z pierwszego wykształcenia jest specjalistą od wystawiennictwa, z drugiego dyplomowanym malarzem, a przede wszystkim niespokojnym duchem szukającym własnych środków wyrazu dla  nurtujących go problemów artystycznych.

Bohater naszej wystawy Pan Remigiusz Dobrowolski poznał technikę elektrotinty z Podręcznika metod grafiki artystycznej Romana Artymowskiego wydanej w 1975 r.   
Udoskonalił ją i nieco uprościł. Płyty nie są zawieszane w kuwecie. Jedna leży na dnie, a druga równolegle nad nią podparta na ceramicznych, szklanych lub plastikowych wspornikach i zanurzona tylko licem w elektrolicie. Nazwał ją elektrotintą horyzontalną.
Na wystawie zobaczymy także prace malarskie artysty, wykonane niekonwencjonalnymi technikami.Elektrotinty  Remigiusza Dobrowolskiego

Elektrotinty  Remigiusza Dobrowolskiego

Elektrotinty  Remigiusza Dobrowolskiego

Fot.Dariusz Berdys


Otwarcie wystawy - 30.11.2018

GALERIA FOTOGRAFII