HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916). DLA POKRZEPIENIA SERC

Minęło stulecie odkąd nagłówki krajowych i zagranicznych gazet zapełniły wieści o śmierci Henryka Sienkiewicza. Pisarz, który zmarł na obczyźnie w Szwajcarii, już za życia zyskał niepospolitą sławę wśród rodaków jak i międzynarodowe uznanie. W 1905 r. za swą powieść Quo Vadis został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla.

Głoszono ją umarłą a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje! – mówił o Polsce Sienkiewicz w swym przemówieniu podczas wręczania Nagrody. Cała jego twórczość to pomnik ku czci zgnębionej niewolą Ojczyzny. Wśród Polaków utwory Sienkiewicza do dziś rozbudzają wyobraźnię i krzepią serca młodzieży jak i dorosłych.

Z okazji przypadającego na rok 2016 Roku Sienkiewiczowskiego Muzeum Miedzi we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie przygotowało ekspozycję, która jest hołdem dla postaci i dorobku pisarskiego pierwszego polskiego laureata literackiej nagrody Nobla. Jest to podróż przez życie i twórczość pisarza. Na zdjęciach ujrzymy go jako ucznia warszawskiego gimnazjum oraz sędziwego literata osiadłego w szwajcarskiej miejscowości Vevey.

Na wystawie oprócz bogatego materiału fotograficznego znalazły się także rzadkie, kolekcjonerskie wydania dzieł Sienkiewicza. Twórczość autora przetłumaczona została na dziesiątki języków, co pokazują licznie zgromadzone obcojęzyczne wersje Trylogii, Rodziny Połanieckich, Krzyżaków i Quo Vadis.

Ekspozycja prezentuje również znajdujące się w zbiorach Muzeum Miedzi plakiety i medale poświęcone pisarzowi oraz popularne kartki pocztowe z motywami sienkiewiczowskich powieści. W legnickim Muzeum będzie można również podziwiać wyjątki z bogatego dorobku pisarza, na co dzień pieczołowicie przechowywane w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Mowa tu przede wszystkim o rękopiśmiennych wersjach Trylogii, czy W pustyni i w puszczy. Ponadto wystawę uzupełniono o lokalny wątek sienkiewiczowski poprzez pamiątki związane z Alfredem von Olszewskim, właścicielem podlegnickich Warmątowic.Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc. Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc. Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc.

Fotografie z Muzeum Literatury w Warszawie.


Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc.

Fot.D.Berdys