Karta Pocztowa - Walter Bayer, Życie i Twórczość - Legnica. Rynek przy katedrze l. 20 XX w.

Karta Pocztowa
Walter Bayer, Życie i Twórczość - Legnica. Rynek przy katedrze l. 20 XX w.

Cena - 0,50 gr