Otwarcie wystawy 29.11.2019 r.


Otwarcie wystawy
"Węgierska dusza i wyobraźnia – rzeźby Lajosa Győrfiego"

Prelekcja Janosa Tischlera oraz Ákosa Engelmayera
"Węgierskie miejsca pamięci w Polsce"

Fot.D.Berdys