Otwarcie wystawy - 19 października 2018 r.
22 zdjęcia/ Fot.D.Berdys