Otwarcie wystawy 15.12.2023 r.


Otwarcie wystawy
„Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy”

Fot.D. Berdys