Otwarcie wystawy 23.09.2022 r.


Otwarcie wystawy
„Portret pokolenia. Zbigniew Frączkiewicz”

Fot.D.Berdys