Otwarcie wystawy 11.03.2022 r.


Otwarcie wystawy
„W dawnym atelier. Dzieje fotografii w Legnicy 1839–1939”

Fot.D.Berdys