Dla każdego muzeum najważniejszą sprawą są jego zbiory. Muzeum Miedzi w Legnicy udało się w ciągu 60 lat swego istnienia zgromadzić ich ponad 30000. W znacznej mierze są to zabytki dokumentujące dzieje i kulturę Legnicy od pradziejów po współczesność.