zbiory dział sztuki


Kolekcje  w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Miedzi w  Legnicy

Pierwsze eksponaty trafiły do zbiorów  Działu Sztuki w 1962 r. jako dary mieszkańców Legnicy i okolic, były to pojedyncze egzemplarze broni, malarstwa, grafiki, dawnych mebli. W początkowym okresie pozyskaliśmy największą ilość eksponatów miedzianych / głównie naczyń / ze Składnicy Złomu Metali Kolorowych w Oławie. Obiekty numizmatyczne zaczęto gromadzić od 1965r.  Zbiory podzielono na główne „tematy”: sztukę, dział rzemiosł metalowych, numizmaty.

Zainteresowania kolekcjonerskie rozwinęły się i z czasem doprecyzowały. Zabytki zakwalifikowane jako „sztuka” to: rzeźba kameralna polskich i europejskich twórców, dawny miedzioryt europejski i współczesny miedzioryt polski, dawna i współczesna biżuteria artystyczna, obrazy malowane na miedzianym podobraziu, współczesne prace artystyczne wykonane w technice emalierskiej, szkło zdobione tlenkami miedzi, twórczość współczesnego środowiska artystycznego naszego regionu.

W dziale rzemiosł metalowych zgromadziliśmy głównie naczynia i sprzęty z miedzi i jej stopów, dawne dzwony i dzwonki, żelazka, moździerze, świeczniki, kałamarze, kotły muzyczne, wagi i miarki, obiekty sztuki sakralnej (relikwiarze, naczynia na wodę święconą, kielichy …), dawne i współczesne płyty miedziorytnicze, ale także wyroby cynowe śląskich konwisarzy i narzędzia  kowalskie z wykupionych dwu podlegnickich kuźni.

W zbiorach numizmatycznych  gromadzone są monety i medale. Przy kolekcjonowaniu medali kruszec nie jest wyróżnikiem,  staramy się pozyskać medale, które zostały wybite na Śląsku i dotyczą Śląska do 1945 r. oraz współczesne medale i plakiety związane z wydarzeniami kulturalnymi i gospodarczymi w Legnicy i regionie.  Ponad połowa z tej kolekcji to polskie i obce monety miedziane, w tym szwedzkie monety płytowe, monety i płaciła z Afryki i Chin. Szczególnym zainteresowaniem darzymy mennictwo Piastów legnicko-brzeskich. Zbieramy także inne monety śląskie i będące w obiegu na Śląsku.

Posiadamy w zbiorach kilkaset miedziorytów. Dawny miedzioryt europejski pochodzi z pracowni niderlandzkich, niemieckich i francuskich. Szczególną dumą jest jednak dla nas zgromadzenie prac wszystkich polskich współczesnych miedziorytników: Franciszka Bunscha, Zbigniewa Czopa, Henryka Fejlhauera, Jacka Gaja, Tadeusza Jackowskiego, Wojciecha Jakubowskiego, Macieja Kopeckiego, Wojciecha Łuczaka,  Eugeniusza Geta – Stankiewicza, Andrzeja Szklarczyka, posiadamy kompletny zbiór miedziorytów Krzysztofa Skórczewskiego.

Kolekcja rzeźby kameralnej liczy około 200 dzieł. Większość stanowią rzeźby odlewane z brązu. Ponad 50 prac to dzieła twórców europejskich powstałe od  połowy XIX wieku po lata trzydzieste XX w. Mamy prace tak znakomitych rzeźbiarzy jak : J.A. Coinchon, J.B. Pigalle, C. Beleuse, E. Marioton, E. Villanis, P. Schulz, F. Iffland, P. Kowalczewsky, H. Nodler. Osobną grupę stanowią powstałe w okresie międzywojennym prace wrocławskiego mistrza Jaroslava Vonki.

Na początku działalności Muzeum ze składnicy Muzealnej w Kozłówce zostały przekazane do zbiorów polskie rzeźby powstałe w latach 50/XX w. Są to głównie portrety stworzone przez znakomitych rzeźbiarzy min.: Zofię Trzcińską-Kamińską, Adama Prockiego, Karola Thorka,  Jerzego Wildena, Franciszka Habdasa.
Dzieła współczesnych polskich rzeźbiarzy udało się zakupić  często po wystawach monograficznych w naszym Muzeum. Posiadamy w zbiorach prace min. Stanisława Cukiera, Bronisława Chromego, Czesława Dźwigaja, Wiktora Gajdy, Piotra Gawrona, Bronisława Krzysztofa, Jana Kucza,  Tadeusza Łodziany, Adama Myjaka, Krzysztofa Nitscha,  Tomasza Rossa, Adolfa Ryszki, Jacka Waltosia. Zakupione zostały także prace śląskiego twórcy Zbigniewa Frączkiewicza.

Posiadamy niewielką kolekcję srebrnej biżuterii z okresu międzywojennego oraz współczesną polską biżuterię, gdzie  miedź i jej stopy jest chętnie wykorzystywana. Są to zarówno prace nestorów polskiego złotnictwa i wzornictwa (Jozef Fajngold, Henryk Grunwald, Seweryna i Jerzy Stolarscy, Danuta i Jacek  Kobielscy, Lucyna i Marek Nieniewscy, Danuta Kącka, Kamila Rohn )  jak i przedstawicieli średniego i najmłodszego pokolenia.


       Barbara Pietras - kierownik Działu Sztuki