DOROŚLI

Opłata za uczestnictwo w spotkaniach dla dorosłych wliczona jest w  cenę biletu.

Tematy spotkań oraz ich terminy prosimy uzgadniać telefonicznie
z Działem Naukowo-Oświatowym

tel. 76 862 49 49

  • Górnictwo Miedzi na terenie Dolnego Śląska
    Badania archeologiczne i ich wyniki.
  • Epoka brązu na ziemiach polskich
    Wybrane problemy - wykład i prezentacja multimedialna.
  • Akademia Rycerska w Legnicy dawniej i dziś
    Barokowy gmach Akademii Rycerskiej, elitarnej szkoły dla młodzieży szlacheckiej z XVIII w. to jeden najważniejszych punktów na mapie zabytków Legnicy. Uczestnicy lekcji dowiedzą się więcej o epoce, w której powstała oraz jaką rolę spełniała przez trzy wieki swojego istnienia.